Ouderen wonen langer thuis, de ondersteuning en zorg aan mensen met psychische kwetsbaarheid vindt meer plaats in de wijken en ook de mogelijkheden voor preventie in de wijk nemen toe. Integrale zorg en ondersteuning voor kwetsbare inwoners én heldere afspraken over de manier waarop preventie georganiseerd kan worden, maken de samenwerking tussen gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren noodzakelijk en vanzelfsprekend.

Dit betekent samenwerken in alle gemeenten en op alle terreinen waar het nodig is voor goede zorg voor inwoners.

Om goede en efficiënte zorg en ondersteuning te kunnen bieden aan alle inwoners die dat nodig hebben en de zorgkosten beheersbaar te houden, is samenwerking tussen professionals en aanbieders cruciaal. Dit valt of staat bij de samenwerking tussen de drie financiers van zorg en ondersteuning, te weten: gemeenten, zorgkantoor en zorgverzekeraar(s).

Bekijk ook deze videoboodschap van minister Hugo de Jonge, bestemd voor een bijeenkomst van de VNG en Zorgverzekeraars Nederland (ZN):