Domeinoverstijgend samenwerken tussen gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren leidt naar verwachting tot betere zorg thuis. Zo kan zorg in verpleeghuizen en andere zorginstellingen worden uitgesteld of voorkomen. Gemeenten kunnen tot 11 juli hiervoor een specifieke uitkering (SPUK) aanvragen.

Bijdrage in (meer)kosten experimenten

De SPUK Domeinoverschrijdend Samenwerken ondersteunt het beleid van langer thuis wonen en het beperken van instroom in de Wlz. De SPUK verlengt de bijdrage die in 2021 is gegeven aan de 3 pilotgemeenten Dongen, Ede en Hoogeveen voor experimenten waarbij een centraal persoon voor een cliënt zoekt naar informele en formele oplossingen uit verschillende zorgdomeinen.

Daarnaast kunnen ook andere gemeenten de SPUK aanvragen voor een bijdrage in de (meer)kosten van vergelijkbare experimenten of alternatieve initiatieven. Deze gemeenten kunnen een aanvraag doen voor een experiment met of zonder begeleiding van een centraal persoon.

Meer informatie en aanmelden