Organisatie

Landelijk kennisnetwerk Welzijn op Recept

Jaar van uitgifte

2023

Gemeenten staan voor de vraag hoe zij samen met zorgverzekeraars Welzijn op Recept kunnen implementeren en financieren. Om hen hierbij te ondersteunen hebben Movisie en het Landelijk kennisnetwerk Welzijn op Recept, samen met gemeenten, zorgverzekeraars, de VNG en Zorgverzekeraars Nederland, de ‘modelovereenkomst Regionale inkoop Welzijn op Recept' ontwikkeld. Daarnaast is ook de Handreiking Welzijn op Recept beschikbaar. Deze handreiking helpt gemeenten bij het inrichten van de ketenaanpak.