Nieuws
Aan de slag met het regionale inkoopmodel welzijn op recept: handreiking voor gemeenten en zorgverzekeraars (pdf, 939 kB) Modelovereenkomst Regionale inkoop Welzijn op Recept (pdf, 158 kB) Gemeenten staan voor de vraag hoe zij samen met zorgverzekeraars Welzijn op Recept kunnen implementeren en financieren. Om hen hierbij te ondersteunen hebben...
Ondertekenen document
Handreiking
Handvatten voor de coördinatoren van de regionale samenwerking over hoe invulling te geven aan de inhoudelijke en strategische afstemming en samenwerking tussen gemeenten in de regio: hoe krijg je alle gemeenten mee zodat je samen sterk staat in deze regionale opdracht, welke rol kun je als coördinator daarbij hebben en...
jonge en oudere vrouw op de bank thuis
Overig
In 2019 hebben de VNG en ZN afspraken gemaakt over een werkstructuur om de regionale samenwerking tussen gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren te stimuleren. Hoe gaat het nu met deze samenwerking en welke tips zijn er voor (nieuwe) bestuurders die hiermee aan de slag willen? Op basis van gesprekken met regiocoördinatoren...
Oudere dame wordt uit auto geholpen
Factsheet
Gemeenten werken op veel terreinen samen. Soms omdat dit wettelijk is voorgeschreven, zoals bij de veiligheidsregio’s, regionale GGD’en en regionale uitvoeringsdiensten (RUD’s). Vaak ook vrijwillig, omdat ze taken zo effectiever of efficiënter kunnen uitvoeren, zoals bij afvalverwerking, een gezamenlijke sociale dienst of belastingsamenwerking. Bij velen overheerst het beeld dat raadsleden...
Samenwerken: roeiers in een boot
Overig
Gemeenten, zorgverzekeraars en het zorgkantoor maken jaarlijks hun tevredenheid bekend door middel van het ‘Venster op de samenwerking’. Door de meting jaarlijks te herhalen, houden de VNG en ZN zicht op de ontwikkeling van de samenwerking, maar bovenal is de meting bedoeld om het goede gesprek tussen de partijen in...
vensters in de geval van een kantoorgebouw
Overig
Geen hinder van de schotten tussen de drie wetten voor de langdurige zorg (Wmo, Zvw en Wlz). Dat zouden mensen met dementie, hun naasten en de professionals in zorg en welzijn graag ervaren. Maar de praktijk blijkt lastig. Hoe kunnen zorgorganisaties, gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren samenwerken om dat met elkaar...
Mantelzorger thuis bij oudere man