Organisatie

Dementiezorg voor Elkaar

Publicatie soort

Overig

Jaar van uitgifte

2021

Geen hinder van de schotten tussen de drie wetten voor de langdurige zorg (Wmo, Zvw en Wlz). Dat zouden mensen met dementie, hun naasten en de professionals in zorg en welzijn graag ervaren. Maar de praktijk blijkt lastig. Hoe kunnen zorgorganisaties, gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren samenwerken om dat met elkaar te bewerkstelligen? Dementiezorg voor Elkaar begeleidde daarvoor 3 trajecten. De ervaringen zijn verwerkt in Aan de slag met schottenvrije dementiezorg.

De publicatie beschrijft de procesfasen, de stappen die bij iedere fase gezet kunnen worden en randvoorwaarden voor het ontschotten van dementiezorg. Met de praktische handvatten kunnen organisaties zelf aan de slag met het ontschotten van dementiezorg in de eigen regio. De publicatie geeft ook tips en voorbeelden van wat de begeleide trajecten hebben opgebracht.