Bestaanszekerheid als grondwettelijke overheidszorg verkeert in een crisis. Om een menswaardig bestaan veilig te stellen, moeten we het tij keren. De VNG pleit voor een doorbraak en een lokale agenda bestaanszekerheid, we roepen maatschappelijke partners op daarover met ons het gesprek aan te gaan.

Uitnodiging aan maatschappelijke partners

De maatschappelijke partners nodigen we uit zich aan te sluiten bij 3 nieuwe beloftes van bestaanszekerheid: 

  • Een inkomen dat weer genoeg is om van te leven. 
  • Een maatschappij waarin iedereen zich mee kan ontwikkelen. 
  • Een overheid die haar inwoners vertrouwt en die zelf betrouwbaar is. 

We willen met hen het gesprek aangaan over:

  • De urgente maatregelen op de korte termijn.  
  • Het langetermijnperspectief; 2 vragen staan daarbij centraal:
    wat is het stelsel waar we gezamenlijk naar toe willen en wat kunnen gemeenten hierin betekenen?

Als basis voor het gesprek presenteren we het essay Bestaanszekerheid als belofte: naar een lokale agenda bestaanszekerheid (pdf, 941 kB)

Naar een strategisch plan en een lokale agenda bestaanszekerheid 

Om te voorkomen dat we van crisis naar crisis blijven gaan, willen gemeenten samen met het rijk en andere partners komen tot een strategisch plan bestaanszekerheid voor de lange termijn (10 jaar). Hieraan dragen we bij met een eigen lokale agenda bestaanszekerheid.