Schuldhulpverlening is een wettelijke taak van gemeenten sinds de inwerkingtreding van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) in 2012. Hierdoor hebben gemeenten de verplichting om inwoners met schulden te helpen. Gemeenten kunnen de schuldhulpverlening zelf vormgeven binnen het (brede) kader van de wet. Hier vindt u informatie over de schuldhulpverlening en hoe u als gemeente de inwoner hiermee kan ondersteunen. 
Lees meer

Tevens zijn er vanuit verschillende organisaties projecten en initiatieven ontwikkeld om gemeenten te ondersteunen in het aanbieden van gerichte schuldhulpverlening voor inwoners. Hieronder treft u een overzicht van de projecten waarbij de VNG betrokken is. 

Wegwijzer hoge energieprijzen

De hoge energiekosten en de almaar stijgende inflatie zorgen bij een groeiend aantal huishoudens, ondernemers en ook gemeenten voor financiële problemen. De VNG krijgt veel vragen hierover. We hebben links op een rij gezet naar meer informatie over de verschillende problemen die samenhangen met de hoge energieprijzen. 

Ga naar de wegwijzer hoge energieprijzen

Meest recente discussies op het VNG-forum

Armoede en Schulden

1821 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 22 mei 2024 om 09:20

Publicaties & brieven