De bestaanszekerheid als grondwettelijke zorg van de overheid is in crisis. Met ongekende compensatiemaatregelen helpen we inwoners om te kunnen overleven. We moeten het tij keren om een menswaardig bestaan veilig te stellen. Er is een lange termijn visie nodig met betere maatschappelijke kosten en baten, daarom pleiten we voor...
30 september 2022
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, Donderdag 6 oktober debatteert u met minister Schouten over het Armoede- en schuldenbeleid. Vanuit de VNG willen we twee onderwerpen bij u onder de aandacht brengen: Koopkrachtmaatregelen – blijf niet in de crisisstand hangen Rapport 'Zelfstandigen over de drempel' van de Nationale Ombudsman
23 september 2019
Brief aan parlement
TISB/U201900731
Geachte leden van de commissie SZW, Op 10 oktober spreekt u met staatssecretaris van Ark over het armoede- en schuldenbeleid. Divosa en de VNG vragen uw speciale aandacht voor de volgende punten: Er zijn maatregelen nodig om (lage) middeninkomens niet in armoede te laten vervallen; U kunt de staatssecretaris bevragen...
22 maart 2019
Brief aan kabinet
Geachte heer Dekker, Geachte mevrouw Van Ark, Op 4 februari 2019 ontvingen wij het aangepaste voorontwerp adviesrecht gemeenten bij schuldenbewind. Wij hebben 9 oktober 20181 eerder gereageerd op het concept wetsvoorstel adviesrecht voor gemeenten bij schuldenbewind. Net als onze ketenpartners Divosa2 en NWK3. ln die brief en bijlage hebben wij...
28 februari 2019
Brief aan parlement
Ons land telt een groot aantal 'werkende armen'. De structurele oorzaken die hun bestaanszekerheid ondermijnen, moeten worden aangepakt met concrete maatregelen van Rijk, gemeenten én werkgevers. Dat schrijft de VNG in het position paper 'Gemeenten: een toekomst zonder werkende armen'.