Bestaanszekerheid als grondwettelijke overheidszorg verkeert in een crisis. Om een menswaardig bestaan veilig te stellen, moeten we het tij keren. De VNG pleit voor een doorbraak en een lokale agenda bestaanszekerheid, we roepen maatschappelijke partners op daarover met ons het gesprek aan te gaan.
Het ministerie van SZW, de NVVK, de VNG en andere betrokken partijen werken samen om een verkorte aflostermijn in de minnelijke schuldregeling (Msnp) te realiseren. De VNG informeert u graag over de stappen die in de komende weken worden gezet.
Op dinsdag 7 februari is het Tijdelijk Noodfonds Energie gelanceerd. De Rijksoverheid ondersteunt het Noodfonds. Het Noodfonds is een aanvulling op bestaande maatregelen zoals het prijsplafond en de energietoeslag.
In aanloop naar het debat Ondernemen en bedrijfsfinanciering, geeft de VNG de Tweede Kamerleden enkele aandachtspunten mee. Deze betreffen de aanpak van binnensteden en kernen, de dienstverlening aan ondernemers, energiekosten en -besparing in het MKB, schuldhulpverlening en de borgstelling MKB-Groen.
Op 31 januari 2023 ondertekenden het ministerie van SZW, de ketenpartijen en een aantal stakeholders een intentieverklaring voor versnelde herberekening van de beslagvrije voet in verband met de ruim 10% stijging van het wettelijk minimumloon (WML) en de daaraan gekoppelde uitkeringen.
Gemeenten hebben ongeveer 90% van de inwoners met een laag inkomen weten te ondersteunen met de energietoeslag. Uit de peiling van Divosa blijkt verder dat bijna de helft van de gemeenten niet uitkomt met de middelen die het rijk beschikbaar heeft gesteld.
Onlangs is het conceptwetsvoorstel energietoeslag 2023 gepubliceerd. De verwachte invoering van de wet is juni 2023. De VNG is positief dat in het voorstel de doelgroep is afgebakend. Daarnaast vragen we in onze reactie aandacht voor een structurele aanpak voor energiearmoede.
Minister Schouten heeft, mede op verzoek van de VNG, de landsadvocaat verzocht om advies te geven over het afbakenen van de doelgroep bij het verstrekken van de energietoeslag door gemeenten. De landsadvocaat heeft geoordeeld dat de afbakening van de doelgroep verdedigbaar is.