Gemeenten werken in de regio samen aan het verbeteren van de arbeidsmarkt en hun werkgeversdienstverlening.

Ons standpunt

De bakens van het arbeidsmarktbeleid moeten verzet worden. De coronacrisis versterkt die noodzaak. Scholing is één van de aspecten waar juist nu extra inzet op nodig is. De VNG roept het Rijk op om te zorgen voor een samenhangende aanpak op het gebied van scholing en een leven lang ontwikkelen.

Samen voor de klant

Divosa, VNG, UWV en Cedris hebben de handen ineengeslagen om UWV en gemeenten in de 35 arbeidsmarktregio’s te ondersteunen in de vormgeving van de betere dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers.

Vraag en antwoord

Dit plan gaat over het benutten van kansen op het gebied van werkgelegenheid en werkloosheidsbestrijding. Het herstellen en het voorkomen van aardbevingsschade leidt in de provincie Groningen immers tot extra werkgelegenheid.

Publicaties & Brieven