Gemeenten werken in de regio samen aan het verbeteren van de arbeidsmarkt en hun werkgeversdienstverlening.

Ons standpunt

De bakens van het arbeidsmarktbeleid moeten verzet worden. De coronacrisis versterkt die noodzaak. Scholing is één van de aspecten waar juist nu extra inzet op nodig is. De VNG roept het rijk op om te zorgen voor een samenhangende aanpak op het gebied van scholing en een leven lang ontwikkelen.

Lees ons position paper: Leven lang leren (pdf, 1 MB)

Programmaraad Regionale Arbeidsmarkt

Sinds 2012 houdt de Programmaraad Regionale Arbeidsmarkt, bestaande uit de VNG, UWV, Divosa en Cedris, zich bezig met het werkend krijgen van de 35 arbeidsmarktregio’s. De huidige situatie op de arbeidsmarkt stelt partijen voor een gezamenlijke opgave om de matching te verbeteren. Centraal staat de vraag: Hoe krijg en houd je mensen arbeidsfit zodat ze duurzaam aan de slag kunnen? Dat lukt alleen door samen te werken met werkgevers, onderwijs en andere beleidsterreinen zoals zorg, integratie en economie. De Programmaraad zoekt deze samenwerking afhankelijk van het vraagstuk, gericht op.

Publicaties & Brieven

AAN DE SLAG MET DE GEZAMENLIJKE GEMEENTELIJKE UITVOERING

Samen met gemeenten werken we aan het sterker en slimmer maken van de uitvoering. We kopen samen in, werken samen aan nieuwe producten en diensten en spreken standaarden af. Dat doen we vanuit de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) en het bijbehorende fonds GGU. Elke gemeente draagt hieraan bij en kan gebruik maken van meer dan 70 oplossingen die vanuit dit fonds zijn ontwikkeld.

Hieronder staan de producten, diensten en programma’s die helpen om uw dienstverlening te verbeteren.