Gemeenten in Beeld - Vlog #58 gemeente Groningen

Met de Basisbaan creëert de gemeente Groningen extra werkgelegenheid voor inwoners die op een andere manier geen kans maken op een betaalde baan.

Jaartal

2024

Gemeente

Type

Video/film Vlog

Deze basisbaners zijn aan het werk in de dorpen en wijken. Dat heeft ook aantoonbaar tot een verbeterde leefbaarheid geleid.