Door het vergroten van de werkgelegenheid (human capital agenda) en de aanwezigheid van een goede sociaal-fysieke infrastructuur (vestigingsklimaat) kunnen meer inwoners goed wonen, werken en ondernemen. Daarin zit het belang van regionale economische samenwerking. 

Ons standpunt

Het kabinet moet de lokale overheden en regionale samenwerkingsverbanden in staat stellen te investeren in het stimuleren van hun regionale economie. Bijvoorbeeld door (stedelijke) regio’s te versterken. Het is van het grootste belang dat stad en en regio (ook de buitengebieden) goed bereikbaar zijn: fysiek én digitaal. De energietransitie draagt in belangrijke mate bij aan de economische ontwikkeling en groei van de werkgelegenheid.

VNG fora

Regionale Economische Ontwikkeling & Arbeidsmarkt

605 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 25 maart 2023 om 12:19

Netwerk regionaal samenwerken

1594 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 17 maart 2023 om 11:00

Samen de regionale economie stimuleren: hoe doe je dat?

De publicatie ‘Samen de regionale economie stimuleren: de onderkoepelende rol van gemeenten’ is bedoeld om lokale en regionale bestuurders, strategisch adviseurs en beleidsmedewerkers economie en arbeidsmarkt te ondersteunen bij hun zoektocht naar de meest effectieve bijdrage aan de lokale en regionale economische ontwikkeling en een goed werkende arbeidsmarkt. Ook de samenwerkingspartners in het regionaal economisch beleid kunnen iets aan deze publicatie hebben.

Hoe zit het met de bedrijvigheid en economie in uw gemeente?

Bekijk de lokale cijfers van uw gemeente in een overzichtelijk dashboard op waarstaatjegemeente.nl.

Verhalen uit de praktijk

Verslagen van werkbezoeken van de VNG aan de gemeente Zoetermeer, Regio Zwolle en de netwerkorganisatie Limburg Economic Development (LED).

Publicaties & Brieven