Door het vergroten van de werkgelegenheid (human capital agenda) en de aanwezigheid van een goede sociaal-fysieke infrastructuur (vestigingsklimaat) kunnen meer inwoners goed wonen, werken en ondernemen. Daarin zit het belang van regionale economische samenwerking. 

Ons standpunt

Het kabinet moet de lokale overheden en regionale samenwerkingsverbanden in staat stellen te investeren in het stimuleren van hun regionale economie. Bijvoorbeeld door (stedelijke) regio’s te versterken. Het is van het grootste belang dat stad en en regio (ook de buitengebieden) goed bereikbaar zijn: fysiek én digitaal. De energietransitie draagt in belangrijke mate bij aan de economische ontwikkeling en groei van de werkgelegenheid.

IBP: Regionale economie als versneller

Samen meer bereiken als één overheid: Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen starten met een interbestuurlijk programma (IBP) en een gezamenlijke agenda. Een van de opgaven in deze agenda is 'Regionale economie als verneller' (zie p. 16 e.v.)

VNG fora

Regionale Economische Ontwikkeling & Arbeidsmarkt

605 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 6 oktober 2022 om 07:09

Netwerk regionaal samenwerken

1572 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 19 mei 2022 om 11:55

Samen de regionale economie stimuleren: hoe doe je dat?

De publicatie ‘Samen de regionale economie stimuleren: de onderkoepelende rol van gemeenten’ is bedoeld om lokale en regionale bestuurders, strategisch adviseurs en beleidsmedewerkers economie en arbeidsmarkt te ondersteunen bij hun zoektocht naar de meest effectieve bijdrage aan de lokale en regionale economische ontwikkeling en een goed werkende arbeidsmarkt. Ook de samenwerkingspartners in het regionaal economisch beleid kunnen iets aan deze publicatie hebben.

Hoe zit het met de bedrijvigheid en economie in uw gemeente?

Bekijk de lokale cijfers van uw gemeente in een overzichtelijk dashboard op waarstaatjegemeente.nl.

Verhalen uit de praktijk

Verslagen van werkbezoeken van de VNG aan de gemeente Zoetermeer, Regio Zwolle en de netwerkorganisatie Limburg Economic Development (LED).

Publicaties & Brieven