Door het vergroten van de werkgelegenheid (human capital agenda) en de aanwezigheid van een goede sociaal-fysieke infrastructuur (vestigingsklimaat) kunnen meer inwoners goed wonen, werken en ondernemen. Daarin zit het belang van regionale economische samenwerking. 

Verkenning regionale economie

Regionale economieën zijn de beste bouwstenen voor een duurzame nationale ontwikkelstrategie. De VNG stelde een verkenning op die inzicht biedt in de vraag 'Hoe zorgen we voor regio­nale economische structuurversterking, zodat de regionale economie fundamenteel bijdraagt aan een toe­komstbestendige economie, gericht op brede welvaart?'

Bekijk de Verkenning regionale economie (pdf, 189 kB)

Ons standpunt

Het kabinet moet de lokale overheden en regionale samenwerkingsverbanden in staat stellen te investeren in het stimuleren van hun regionale economie. Bijvoorbeeld door (stedelijke) regio’s te versterken. Het is van het grootste belang dat stad en en regio (ook de buitengebieden) goed bereikbaar zijn: fysiek én digitaal. De energietransitie draagt in belangrijke mate bij aan de economische ontwikkeling en groei van de werkgelegenheid.

VNG fora

Regionale Economische Ontwikkeling & Arbeidsmarkt

605 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 17 mei 2024 om 17:23

Hoe zit het met de bedrijvigheid en economie in uw gemeente?

Bekijk de lokale cijfers van uw gemeente in een overzichtelijk dashboard op waarstaatjegemeente.nl.

Velden met een * zijn verplicht.

Verhalen uit de praktijk

Verslagen van werkbezoeken van de VNG aan de gemeente Zoetermeer, Regio Zwolle en de netwerkorganisatie Limburg Economic Development (LED).

Lees de praktijkverhalen

Publicaties & Brieven