Werkgeversorganisaties, gemeenten, vakbonden en de landelijke overheid slaan de handen ineen om werkend Nederland zo goed mogelijk door de coronacrisis heen te helpen. Via de lancering van het platform NLWerktDoor worden vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samengebracht.
Econoom Otto Raspe besprak tijdens de VNG Bestuurdersdag twee centrale trends: regionalisering en welvaartsperspectief. Na afloop sprak Jantine Kriens, algemeen directeur van de VNG, met enkele gasten over de aanpak op gemeentelijk en regionaal niveau.
Hoe krijgen we een sterker mkb in de breedte? Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) nodigt provincies en gemeenten uit om voorstellen in te dienen voor MKB-Deals. Dat kan tot en met 20 november 2019.
Het kabinet maakte onlangs bekend met 12 regio's een Regio Deal te willen sluiten. Hiervoor is € 215 miljoen gereserveerd. De VNG roept het kabinet op ook de andere regionale voorstellen tegemoet te komen door na te gaan op welke wijze de slagkracht in die regio's ook verder kan worden versterkt.
Op de heidag van de commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu (EKEM) is onder andere gesproken over het klimaatakkoord, de RES en circulaire economie. Op de aansluitende vergadering werd de Raamovereenkomst verpakkingen en de inzet aan de mobiliteitstafel voor het Klimaatakkoord besproken.
Drogisterijketens hebben met 33 arbeidsmarktregio’s een overeenkomst ondertekend. Daarin spreken zij af zich in te zetten voor een sterke vereenvoudiging van de werving van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Regionale samenwerking naar een next level brengen, hoe doe je dat? Afgelopen juni presenteerde de 4e VNG Denktank een rapport over regionale samenwerking. De focus van het rapport lag op de veranderingen in de arbeidsmarkt. In deze atriumlezing gaat dan ook over de Werkende Samenwerking. Komt u ook?
Binnenkort behandelt de Tweede Kamer de begroting voor Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit. Via een position paper vraagt de VNG de Kamerleden aandacht voor vier onderwerpen: regiodeals, vitaal platteland, de Programmatische aanpak stikstof (PAS) en de sanering van de varkenshouderij.
Schaalvergroting, prijzenoorlogen, digitalisering en globalisering treft veel mkb-ondernemers en noopt hen tot het aanpakken van meerdere ontwikkelingen. Hoe doe je dat als ondernemer? En wat kunnen kennisinstellingen en overheden hierin betekenen?
Van 11 tot 15 november is in Barcelona de jaarlijkse Smart City Expo World Congress. Meerdere Nederlandse gemeenten en bedrijven presenteren zich hier gezamenlijk. Is uw gemeente ook actief op het gebied van Smart Cities en wilt u uw internationale netwerk op dit terrein vergroten? Sluit dan aan!