In Brussel worden momenteel onderhandelingen gevoerd over de nieuwe subsidieprogramma’s voor 2028-2034. Gemeenten maken veel gebruik van deze subsidieprogramma’s en daarom bereiden we graag samen met u een standpunt voor. 

De onderhandelingen zijn zeker niet onbelangrijk om te volgen. Uit onderzoek blijkt dat 40% van het cohesiebeleid (één van de subsidieprogramma’s van de EU) naar decentrale overheden gaat. Nederland ontvangt € 1,4 miljard in de huidige programmaperiode 2020-2027, in de vorm van EFRO, ESF+ en Interreg-programma’s.

De fondsen en programma’s worden gebruikt voor de regionale economie, innovatie, banen en de groene transitie

Het geld, vanuit de verschillende programma’s, wordt gebruikt voor investeringen in de regionale economie, innovatie, banen en de groene transitie. Voor de komende periode staan zowel het beleid als de middelen die voor het cohesiebeleid begroot zijn onder druk. In 2025 wordt al besloten over de prioriteiten en het budget voor het cohesiebeleid post-2027.

Meld u aan voor het expertiseteam

De VNG bereidt een standpunt over het toekomstig cohesiebeleid voor, samen met een groep gemeentelijke experts. Wilt u meedenken over de inhoud en (lobby)strategie? Meld u dan aan door een mail te sturen naar: jessie.post@vng.nl