Voor gemeentelijke en regionale opgaven kunnen Europese subsidies worden ingezet. De Europese programma’s bieden financiële steun en stimuleren daarnaast ook samenwerking binnen Europa. Dit levert vaak interessante samenwerkingsverbanden en kennis op. Hieronder vindt u meer informatie over de Europese subsidieprogramma’s en tips voor het indienen van subsidieaanvragen. Als u doorklikt naar de Europese subsidiewijzer, krijgt u een overzicht van de voor gemeenten interessant subsidieprogramma’s. 

EU-fondsenwijzer

De Europese Unie biedt regelmatig kansen voor (mede)financiering van projecten, maar het blijkt in de praktijk lastig om de juiste EU-subsidie te vinden. Met de EU-fondsenwijzer kunnen decentrale overheden makkelijk vinden welke subsidies beschikbaar zijn en welke voorwaarden daarvoor gelden. 

Vraag en antwoord

Meest recente discussies op het VNG-forum

Europa lokaal

548 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 20 oktober 2021 om 16:45