Het CityLoops project brengt 7 Europese steden samen, waaronder de stad Apeldoorn. Allemaal ontwikkelen ze oplossingen om hun stad meer circulair te maken. Daarbij ligt de focus op de 2 belangrijkste afvalstromen in Europa: bouw- en sloopafval en biologisch afval.

Jaartal

2022

Gemeente

De gemeente Apeldoorn zamelt jaarlijks ruim 56.000 ton huishoudelijk afval in. Circa 38% hiervan is bioafval. Wat te doen met deze enorme stroom aan groente-, fruit- en tuinafval? Met het project CityLoops kijkt de gemeente naar nieuwe oplossingen om bioafval te verwerken. Verder is er ook aandacht voor het ontwikkelen en toepassen van nieuwe verwerkingsmethoden en businessmodellen die upcycling van biomassa mogelijk maken.

Ook is Apeldoorn van plan de komende jaren meerdere wijken te renoveren. De openbare ruimte en wegen in deze buurten bestaan typisch uit materialen als beton en asfalt met een hoog circulair potentieel. Door zijn deelname aan CityLoops wil het de capaciteit opbouwen om deze middelen voor de stad te behouden met oplossingen voor bouw- en sloopafval om Apeldoorn dichter bij een echt circulaire stad te brengen.   

De primaire doelstelling is om materiële circulariteit te bereiken. Met de deelname aan CityLoops wil gemeente Apeldoorn vooral handvatten ontwikkelen die andere steden helpen met het zetten van stappen naar een circulaire economie.

Wat maakt het project CityLoops zo innovatief?
Als stad ontkom je niet aan afval. De uitdaging is hoe dit afval zo goed mogelijk gebruikt kan worden, zodat het geen afval meer hoeft te zijn. Dit is circulair werken. CityLoops is innovatief omdat er met het project op zoek wordt gegaan naar originele manieren om materialen te hergebruiken en nieuwe toepassingen en werkvormen onderzoeken. Daarnaast wordt er met CityLoops gewerkt aan instrumenten zoals case studies, om kennis uit de praktijk vast te leggen en door te geven aan andere steden. Deze instrumenten vormen een stap in de richting van een meer circulaire economie. Ze zorgen voor meer bewustwording over wat er nodig is om circulair te worden in de stad. Wanneer een stad dan daadwerkelijk stappen wil maken richting een circulaire economie, is er een schat aan instrumenten om zelf mee aan de slag te gaan.

Wat kunnen andere gemeenten van CityLoops leren?
Binnen het project worden 30 nieuwe tools en processen getest. Met het project is gemeente Apeldoorn de praktische cases aan het uitwerken en vastleggen, zodat die geïmplementeerd kunnen worden in andere steden. Andere gemeenten kunnen leren hoe je projecten systematischer kunt aanpakken. Daarnaast zou projectleider Adriaan Hellemans graag aan andere gemeenten willen meegeven, die een dergelijk project gaan starten, om de impact van een project niet te onderschatten.