Hoe kunnen we in de toekomst wateroverlast en watertekort beter managen? Dat is de centrale vraag binnen het project SCOREwater van de gemeente Amersfoort. 

Jaartal

2021

Gemeente

Samen met 13 partners uit Barcelona en Göteborg werkt Amersfoort aan de toepassing van slimme technologieën voor effectief waterbeheer. Water- en klimaatproblemen worden inzichtelijk gemaakt door het ontwikkelen en testen van ICT-oplossingen. In Amersfoort ligt de focus op het klimaatbestendig inrichten van de stad door informatie en kennis te verzamelen. Dat gebeurt via professionele sensoren en burgerwetenschap.
Alle verzamelde kennis en data van de drie steden komen op een digitaal platform te staan, dat voor iedereen toegankelijk zal zijn.

Herinrichting

De gemeente Amersfoort is onder andere bezig met de herinrichting van het Stationsgebied. Er komt meer groen om zo de entree van de stad publieksvriendelijker te maken, en om in warme perioden de hittestress in de hoogbouwomgeving te verminderen. Ook wil de gemeente Amersfoort wateroverlast na hevige regenval tegengaan met een ‘flood alarm’. Het beheer en efficiënt opslaan van water in dit gebied is tevens van belang voor de aanleg van de fietsenkelder, die onder het Stationsplein is gepland. Het tweede aandachtsgebied is de wijk Schothorst. Daar doet de gemeente Amersfoort onderzoek naar bodemvocht met behulp van burgermetingen (zogenoemde citizen science). De inzichten die hier worden opgedaan zal worden gebruikt voor toekomstbestendige maatregelen om wijken klimaatbestendiger te maken.

Wat kunnen andere gemeenten van SCOREwater leren?

Er is nog veel te ontdekken en te verkennen over de toepassing van slimme technologieën voor effectief waterbeheer. Elke gemeente worstelt met het onderwerp klimaatbestendigheid. Ook de digitale omgeving van de stad is een vraagstuk dat voor elke gemeente geldt. Gemeente Amersfoort hoopt dat initiatieven zoals de ‘thermal walks’ andere gemeenten inspireert om ook aan de slag te gaan met deze onderwerpen. Uiteindelijk is het niet de data zelf die waardevol is, maar het gebruik er van. Hoe meer partijen hieraan meedoen, en meedenken over de inzichten die we hieruit kunnen opdoen, hoe beter de uiteindelijke resultaten kunnen worden.