Gemeenten hebben zich gecommitteerd om Nederland zo goed mogelijk klimaatbestendig en waterrobuust te hebben ingericht in 2050. Het gaat om het verminderen van de kwetsbaarheid van de leefomgeving voor de gevolgen van klimaatverandering, zoals wateroverlast, droogte en hittestress. Gemeenten werken daarbij samen met andere overheden, inwoners en bedrijven. Door deze opgave actief en integraal op te pakken leveren gemeenten een belangrijke bijdrage aan klimaatadaptatie.

Ons standpunt

Gezien de klimaatverandering is het noodzakelijk dat gemeenten samen met andere partijen de schouders eronder zetten om klimaatadaptatie te versnellen. Om dit te bereiken heeft de VNG een uitgebreide rondvraag gedaan bij gemeenten en op basis daarvan een position paper opgesteld. Dit dient als input voor gesprekken met het rijk en andere partijen.

Lees het position paper Klimaatadaptieve gemeenten (pdf, 752 kB)

Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie

Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie is een gezamenlijk plan van gemeenten, waterschappen, provincies en het rijk om Nederland klimaatbestendig en waterrobuust in te richten. 

Lees meer over het Deltaplan en de lokale aanpak

Meest recente discussies op het VNG-forum

Klimaat

1253 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 23 mei 2024 om 11:31

Publicaties & Brieven