Nieuws
26 januari 2024
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders landbouw van de vaste Kamercommissie LNV, U heeft volgende week uw begrotingsbehandeling LNV . Namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wil ik graag uw aandacht vragen voor twee cruciale punten die van groot belang zijn in de verdere ontwikkeling van het landelijk gebied.
Landbouw met een boerderij op de achtergrond
Rapport
Gemeenten staan voor grote opgaven in de fysieke leefomgeving. Zo moeten er genoeg woningen komen voor iedereen, moeten we anders omgaan met energie en klimaat en de bereikbaarheid moet op peil blijven of beter worden. Dit alles binnen de beperkte ruimte die er in ons land is. Dat vraagt om...
Luchtfoto van een woonwijk
25 oktober 2023
Ledenbrief
Lbr. 23/038
Geachte leden van college en gemeenteraad, Aanleiding Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. In verband hiermee moeten gemeenten bepaalde verordeningen aanpassen. Om gemeenten daarin te ondersteunen, stelt de VNG handreikingen op. Een daarvan is de Handreiking verordening afvoer hemel- en grondwater en omgevingsplan . In de handreiking...
49618302083_f4bbb44c59_o.jpg
5 mei 2023
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders ruimtelijke ordening van de vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken, U vergadert donderdag 11 mei in het commissiedebat ruimtelijke ordening. Goede ruimtelijke ordening is voor ieder van belang en kan de oplossing bieden voor een aantal maatschappelijke problemen. Graag geven we u daarom een aantal punten mee.
vrouw wandelt met 2 honden in het gras nabij een sloot
22 maart 2023
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders water van de vaste Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat, U heeft maandag 27 maart uw notaoverleg over Water en Bodem Sturend. Graag geeft de VNG u het standpunt mee namens gemeenten. Het belang van Water en Bodem Sturend kan moeilijk overschat worden. De Kamerbrief van 25 november 2022 laat...
Landbouw met een boerderij op de achtergrond
Handreiking
Deze handreiking gebiedsgericht werken biedt houvast om keuzes te maken in de wijze van regievoering, het inrichten van processen en het afwegen van belangen. De handreiking is behulpzaam als aanvulling op de informatie uit het startpakket van het rijk rondom de ruimtelijke arrangementen. Meer informatie Gemeentelijke rol belangrijk bij ruimtelijke...
Weiland met koeien met hoogbouw op de achtergrond