Nieuws
22 maart 2023
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders water van de vaste Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat, U heeft maandag 27 maart uw notaoverleg over Water en Bodem Sturend. Graag geeft de VNG u het standpunt mee namens gemeenten. Het belang van Water en Bodem Sturend kan moeilijk overschat worden. De Kamerbrief van 25 november 2022 laat...
Landbouw met een boerderij op de achtergrond
Handreiking
Deze handreiking gebiedsgericht werken biedt houvast om keuzes te maken in de wijze van regievoering, het inrichten van processen en het afwegen van belangen. De handreiking is behulpzaam als aanvulling op de informatie uit het startpakket van het rijk rondom de ruimtelijke arrangementen. Meer informatie Gemeentelijke rol belangrijk bij ruimtelijke...
Weiland met koeien met hoogbouw op de achtergrond
8 september 2022
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders wonen van de vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken, U heeft op 15 september het debat over klimaatakkoord gebouwde omgeving. Graag geven wij u het standpunt namens gemeenten mee. In alle hectiek rond de enorm gestegen energieprijzen en de zeer vervelende gevolgen dat heeft voor onze inwoners willen wij u...
Vrouw maakt de zonnepanelen op het dak van haar huis schoon
1 juni 2022
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders water van de vaste Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat, U heeft op 7 juni uw commissiedebat water. Wij vragen u namens gemeenten aandacht voor vier punten. Dat zijn: Integraal rijksbeleid en uitvoeringspraktijk moet centraal staan Kaderrichtlijn Water (en PFAS) moet gemeenten handelingsperspectief geven Bodem en water sturend Droogte vraagt...
49618302083_f4bbb44c59_o.jpg
Overig
Het essay ‘Grenzeloos vakmanschap – adviezen voor integraal werken in complexe opgaven’ is het resultaat van de Leerlijn ‘Energie, Klimaat en Ruimtelijke Ontwikkeling’ die in opdracht van het Interbestuurlijk Programma (VNG, IPO, UvW in samenwerking NP RES) liep tussen maart 2021 en maart 2022. Auteurs zijn Ruud Schuurs en Lidwien...
Nederlands landschap met zonsondergang