Geachte woordvoerders water van de vaste Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat,

U heeft maandag 27 maart uw notaoverleg over Water en Bodem Sturend. Graag geeft de VNG u het standpunt mee namens gemeenten.

Het belang van Water en Bodem Sturend kan moeilijk overschat worden. De Kamerbrief van 25 november 2022 laat zien dat veel gebieden in Nederland te maken gaan krijgen met fysieke veranderingen, door een combinatie van (te) intensief gebruik van het water en bodem systeem en de effecten van klimaatverandering.