Nederland heeft zich internationaal gecommitteerd aan de doelstelling om in 2030 de uitstoot van CO2 met 49% terug te dringen ten opzichte van 1990. In het Klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt om te komen tot een haalbare, betaalbare en uitvoerbare transitie voor gemeenten en inwoners.

Gerelateerde onderwerpen

Regionale Energiestrategie (RES)

Elke gemeente, provincie en waterschap werkt binnen één van de dertig regio’s samen met stakeholders aan een Regionale Energiestrategie (RES). De RES is een instrument om te komen tot keuzes voor de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag- en energie-infrastructuur.

Het kraakt en het piept in het fysiek domein

De uitvoeringskracht van gemeenten in het fysieke domein bevindt zich in een negatieve spiraal. Dat blijkt uit onderzoek van BMC in opdracht van de VNG. Het doorbreken hiervan vergt een forse inspanning van rijk en gemeenten. Het begint bij inzicht in de mechanismen van haperende uitvoeringskracht en de rol die betrokkenen daarin spelen.

Innovatieve Aanpakken koopwoningen

Het programma Innovatieve Aanpakken koopwoningen had als doel om de verduurzaming van de particuliere woningvoorraad te versnellen. Het programma werd gecoördineerd door de VNG in samenwerking met Bouwend Nederland, in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

Meest recente discussies op het VNG-forum

Klimaat

1227 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 23 september 2021 om 17:15

Grondstoffen, afval en circulaire economie

613 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 22 juli 2021 om 11:23

CO2 Duurzaam GWW

351 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 18 mei 2021 om 13:32

Hoe zit het met het energieverbruik en klimaat in uw gemeente?

Bekijk de lokale cijfers van uw gemeente in een overzichtelijk dashboard op waarstaatjegemeente.nl.