Nederland heeft zich internationaal gecommitteerd aan de doelstelling om in 2030 de uitstoot van CO2 met 49% terug te dringen ten opzichte van 1990. In het Klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt om te komen tot een haalbare, betaalbare en uitvoerbare transitie voor gemeenten en inwoners.

Nieuws Energie en Klimaat

Regionale Energiestrategie (RES)

Elke gemeente, provincie en waterschap werkt binnen één van de dertig regio’s samen met stakeholders aan een Regionale Energiestrategie (RES). De RES is een instrument om te komen tot keuzes voor de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag- en energie-infrastructuur.

Kennis- en Leerprogramma

De VNG heeft als onderdeel van het Programma Aardgasvrije Wijken een Kennis- en Leerprogramma (KLP) opgezet. Het programma biedt, naast ondersteuning aan de proeftuinen, ondersteuning aan alle 355 gemeenten. Gemeenten worden gefaciliteerd met geleerde lessen, onderzoeken, Community of Practices, expertmeetings en meer.

Innovatieve Aanpakken koopwoningen

Het programma Innovatieve Aanpakken koopwoningen had als doel om de verduurzaming van de particuliere woningvoorraad te versnellen. Het programma werd gecoördineerd door de VNG in samenwerking met Bouwend Nederland, in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

Agenda

Meest recente discussies op het VNG-forum

Klimaat

1123 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 2 juni 2020 om 15:08

Grondstoffen, afval en circulaire economie

390 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 2 juni 2020 om 12:23

CO2 Duurzaam GWW

148 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 18 maart 2020 om 12:43

Hoe zit het met het energieverbruik en klimaat in uw gemeente?

Bekijk de lokale cijfers van uw gemeente in een overzichtelijk dashboard op waarstaatjegemeente.nl.