Nederland heeft zich internationaal gecommitteerd aan de doelstelling om in 2030 de uitstoot van CO2 met 49% terug te dringen ten opzichte van 1990. In het Klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt om te komen tot een haalbare, betaalbare en uitvoerbare transitie voor gemeenten en inwoners.

Gerelateerde onderwerpen

Het kraakt en het piept in het fysiek domein

De uitvoeringskracht van gemeenten in het fysieke domein bevindt zich in een negatieve spiraal. Dat blijkt uit onderzoek van BMC in opdracht van de VNG. Het doorbreken hiervan vergt een forse inspanning van rijk en gemeenten. Het begint bij inzicht in de mechanismen van haperende uitvoeringskracht en de rol die betrokkenen daarin spelen.

Innovatieve Aanpakken koopwoningen

Het programma Innovatieve Aanpakken koopwoningen had als doel om de verduurzaming van de particuliere woningvoorraad te versnellen. Het programma werd gecoördineerd door de VNG in samenwerking met Bouwend Nederland, in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

Aan de slag met de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering

Onderstaande projecten, programma's en diensten komen voort uit de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU). Zij helpen gemeenten de dienstverlening te verbeteren en een doelgerichte en efficiënte organisatie op te zetten.

Meest recente discussies op het VNG-forum

CO2 Duurzaam GWW

304 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 8 augustus 2022 om 16:29

Klimaat

1086 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 4 augustus 2022 om 09:54

Grondstoffen, afval en circulaire economie

589 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 29 november 2021 om 09:32

Hoe zit het met het energieverbruik en klimaat in uw gemeente?

Bekijk de lokale cijfers van uw gemeente in een overzichtelijk dashboard op waarstaatjegemeente.nl.