Vanwege de maatregelen van het kabinet rondom het coronavirus zijn bijeenkomsten uitgesteld of gaan ze in een andere vorm door. Heeft u zich voor een bijeenkomst aangemeld, check dan altijd bij de organisatie zelf of deze nog wel doorgaat.

27 januari

De Achterhoek geeft een inkijkje in hun proces rond het maken van een Regionaal Mobiliteitsprogramma: waar staat de regio wat betreft duurzame mobiliteit, de mobiliteitscoöperatie en de samenwerking met ondernemers, inwoners, kennisinstellingen en gemeenten?

3 februari

[Deze tekst is bijgewerkt] In de tweede stakeholderbijeenkomst van 2021 wordt samen met de projectgroep Clean Vehicles Directive gekeken naar: wat ligt er in het verschiet op het gebied van laadinfrastructuur? En hoe start u als organisatie met het aanleggen van laadinfrastructuur?

3 februari

Duurzame infra, hoe haalbaar is dat? Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat en ProRail in 2030 volledig klimaatneutraal en circulair werken. In deze bijeenkomst gaan zij het gesprek aan over de uitdagingen van de transitie naar een duurzame infrasector.

4 februari

Hoe zorg je ervoor dat iederéén een stem heeft in de energietransitie? Dus ook de 'zachte stemmen' en het 'stille midden'? Hoe geef je de opgehaalde input een plek in het democratische proces? En hoe zit dat nu met 50% lokaal eigendom?

9 februari

Op dinsdag 9 februari 2021 vieren we de ondertekening van de Uitvoeringsagenda zero-emissie stadslogistiek (ZES). Vanaf 2025 kunnen zero-emissiezones voor logistiek in de (grotere) gemeenten ingevoerd worden. Met de Uitvoeringsagenda worden stappen gezet om deze invoering gezamenlijk goed te laten verlopen.

4 maart

Deze middag delen we de nieuwste inzichten, bieden we inspiratie met verhalen uit de praktijk en maakt u kennis met andere professionals die werken aan het aardgasvrij maken van wijken.