Het kabinet heeft op 28 juni 2019 zijn plannen gepresenteerd in het Klimaatakkoord. Dat bevat een samenhangend pakket aan maatregelen om de klimaatdoelstellingen te behalen. Niet een in beton gegoten akkoord, maar een vertrekpunt om samen met andere overheden en partners de komende 30 jaar de energietransitie uit te voeren.

Maatregelen per sector

De afspraken in het klimaatakkoord zijn onderverdeeld in vijf sectoren: Gebouwde omgeving, Industrie, Landbouw en landgebruik, Elektriciteit en Mobiliteit. De VNG heeft per sector een overzicht gemaakt van de belangrijkste maatregelen voor gemeenten.

Onderlinge verhoudingen

De afspraken binnen het Klimaatakkoord spelen op diverse lagen: van wijk tot nationaal. Geen zelfstandige processen, maar ze vormen een samenhangend geheel. In een interactieve visualisatie krijgt u het overzicht hoe deze ontwikkelingen zich tot elkaar verhouden in de gebouwde omgeving. Elke laag in de visualisatie zoomt in op de ontwikkelingen die op dat niveau spelen. 

Meest recente discussies op het VNG-forum

Klimaat

1229 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 22 september 2020 om 15:19

Overzicht regelingen financiering energietransitie

Een randvoorwaarde voor de VNG om de afspraken in het Klimaatakkoord te ondertekenen, was dat de transitie haalbaar en betaalbaar moet zijn voor gemeenten, woningeigenaren, corporaties en bedrijven. We hebben een overzicht gemaakt van bestaande financiële regelingen die bijdragen aan de betaalbaarheid. 

Routekaart Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed

In de Sectorale Routekaart Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed staat de aanpak op hoofdlijnen hoe gemeenten op een kosteneffectieve manier kunnen toewerken aan het CO2-arm én aardgasvrij maken van het eigen maatschappelijk vastgoed.

Participatie in duurzame energieprojecten

In de Handreiking Participatie in duurzame energieprojecten vinden gemeenten en andere betrokkenen handvatten voor de participatie van burgers in zon- en windprojecten. Zo gaan steeds meer mensen meedenken en meeprofiteren.

Duurzame Investeringsagenda

Met de gezamenlijke Investeringsagenda hebben de decentrale overheden de aanzet gegeven om de gevolgen van de klimaatveranderingen het hoofd te bieden. In veel collegeakkoorden hebben gemeenten hieraan zelf een vervolg gegeven.

Hoe zit het met de klimaatdoelstellingen van uw gemeente?

Bekijk de lokale cijfers van uw gemeente in een overzichtelijk dashboard op waarstaatjegemeente.nl.

Publicaties & Brieven