Gemeenten hebben eind 2019 met een overweldigende meerderheid ingestemd met het Klimaatakkoord. Ze werken samen met medeoverheden, maatschappelijk partners, inwoners en bedrijfsleven om de doelstellingen en maatregelen uit het Klimaatakkoord uit te voeren. De VNG ondersteunt gemeenten hierin, direct en via ondersteuningsprogramma’s zoals het Programma Aardgasvrije Wijken (inclusief het Kennis- en Leerplatform), de Regionale Energie strategieën en het Expertise Centrum Warmte. Daarnaast voert de VNG gesprekken met het rijk over het op orde krijgen van de randvoorwaarden die van invloed zijn op de reikwijdte en het tempo waarin gemeenten het akkoord kunnen uitvoeren. Lees meer

Routekaart klimaat en energie voor gemeenten

Welke opgave staat gemeenten te wachten om bij te dragen aan de doelen uit het Klimaatakkoord? In deze interactieve routekaart klimaat en energie vindt u een overzicht van alle acties en doelen uit het Klimaatakkoord voor gemeenten.

Ga naar de routekaart

Doelen per sector

De afspraken in het klimaatakkoord zijn onderverdeeld in 5 sectoren: Elektriciteit, Gebouwde omgeving, Mobiliteit, Landbouw en landgebruik en Industrie. De VNG heeft per sector een overzicht gemaakt van de belangrijkste doelen voor gemeenten.

Uitvoeringskracht van gemeenten in de energietransitie

De uitvoering van de energietransitie vraagt om kennis, innovatie en uitvoeringskracht die niet altijd aanwezig zijn binnen gemeenten. Tegelijkertijd hebben ze ook andere grote opgaven, zoals bestaanszekerheid en woningbouw. Daarom is een andere blik op de gemeentelijke organisatie nodig. De VNG ondersteunt het gesprek hierover met essays, podcasts en een lezing en we werken aan een handreiking.

Lees meer over de uitvoeringskracht van gemeenten in de energietransitie

Vragen en antwoorden over na-isolatie en soortenbescherming, in het bijzonder vleermuissoorten

Bij gemeenten leven veel vragen rondom soortenbescherming bij na-isolatie. Daarom geven we antwoord op veel gestelde vragen hierover. 

Lees de vragen en antwoorden
 

Meest recente discussies op het VNG-forum

Klimaat

1217 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 11 april 2024 om 13:28

Uitvoeringslasten Klimaatakkoord

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2020 onderzoek werd gedaan naar de lasten voor decentrale overheden om het Klimaatakkoord te kúnnen uitvoeren over de periode 2022-2030. Het onderzoek werd uitgevoerd door de Raad voor het Openbaar Bestuur. De bevindingen zijn gepubliceerd op 25 januari 2021 en worden meegenomen in de gesprekken tussen de koepels en het nieuwe kabinet.

Lees meer over het onderzoek naar de uitvoeringslasten

Hoe zit het met de klimaatdoelstellingen van uw gemeente?

Bekijk de lokale cijfers van uw gemeente in een overzichtelijk dashboard op waarstaatjegemeente.nl.

Velden met een * zijn verplicht.

Publicaties & Brieven

Nieuws