Gemeenten hebben eind 2019 met een overweldigende meerderheid ingestemd met het Klimaatakkoord. Ze werken samen met medeoverheden, maatschappelijk partners, inwoners en bedrijfsleven om de doelstellingen en maatregelen uit het Klimaatakkoord uit te voeren. De VNG ondersteunt gemeenten hierin, direct en via ondersteuningsprogramma’s zoals het Programma Aardgasvrije Wijken (inclusief het Kennis- en Leerplatform), de Regionale Energie strategieën en het Expertise Centrum Warmte. Daarnaast voert de VNG gesprekken met het rijk over het op orde krijgen van de randvoorwaarden die van invloed zijn op de reikwijdte en het tempo waarin gemeenten het akkoord kunnen uitvoeren. Lees meer

Routekaart klimaat en energie voor gemeenten

Screenshot van de routekaart klimaat en energie

Welke opgave staat gemeenten te wachten om bij te dragen aan de doelen uit het Klimaatakkoord? In deze interactieve routekaart klimaat en energie vindt u een overzicht van alle acties en doelen uit het Klimaatakkoord voor gemeenten.

Doelen per sector

De afspraken in het klimaatakkoord zijn onderverdeeld in 5 sectoren: Elektriciteit, Gebouwde omgeving, Mobiliteit, Landbouw en landgebruik en Industrie. De VNG heeft per sector een overzicht gemaakt van de belangrijkste doelen voor gemeenten.

Voortgang wetsvoorstel collectieve warmtevoorziening

De minister voor Klimaat en Energie is stevig op koers om te zorgen dat warmtenetten in publieke handen komen. VNG-commissievoorzitter Lot van Hooijdonk vertelt over de rol van gemeenten.

Vragen en antwoorden over na-isolatie en soortenbescherming, in het bijzonder vleermuissoorten

Bij gemeenten leven veel vragen rondom soortenbescherming bij na-isolatie. Daarom geven we antwoord op veel gestelde vragen hierover. 

Lees de vragen en antwoorden
 

Meest recente discussies op het VNG-forum

Klimaat

1218 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 29 september 2023 om 15:05

Uitvoeringslasten Klimaatakkoord

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2020 onderzoek werd gedaan naar de lasten voor decentrale overheden om het Klimaatakkoord te kúnnen uitvoeren over de periode 2022-2030. Het onderzoek werd uitgevoerd door de Raad voor het Openbaar Bestuur. De bevindingen zijn gepubliceerd op 25 januari 2021 en worden meegenomen in de gesprekken tussen de koepels en het nieuwe kabinet.

Hoe zit het met de klimaatdoelstellingen van uw gemeente?

Bekijk de lokale cijfers van uw gemeente in een overzichtelijk dashboard op waarstaatjegemeente.nl.

Velden met een * zijn verplicht.

Publicaties & Brieven

Nieuws