Het kabinet heeft op 28 juni 2019 zijn plannen gepresenteerd in het klimaatakkoord. Dat bevat een samenhangend pakket aan maatregelen om de klimaatdoelstellingen te behalen. Niet een in beton gegoten akkoord, maar een vertrekpunt om samen met andere overheden en partners de komende dertig jaar de energietransitie uit te voeren.

Actueel

Gemeenten hebben bijna unaniem ingestemd met het Klimaatakkoord. Wel geven ze een duidelijke boodschap aan het Rijk: we leveren graag onze bijdrage aan een duurzamer Nederland, maar kunnen dit niet zonder het Rijk. We gaan ervan uit dat we in dit lange traject schouder aan schouder blijven staan.

Nieuws

Maatregelen per sector

De afspraken in het klimaatakkoord zijn onderverdeeld in vijf sectoren: Gebouwde omgeving, Industrie, Landbouw en landgebruik, Elektriciteit en Mobiliteit. De VNG heeft per sector een overzicht gemaakt van de belangrijkste maatregelen voor gemeenten.

Onderlinge verhoudingen

De afspraken binnen het Klimaatakkoord spelen op diverse lagen: van wijk tot nationaal. Geen zelfstandige processen, maar ze vormen een samenhangend geheel. In een interactieve visualisatie krijgt u het overzicht hoe deze ontwikkelingen zich tot elkaar verhouden in de gebouwde omgeving. Elke laag in de visualisatie zoomt in op de ontwikkelingen die op dat niveau spelen. 

Tijdspad voor klimaatakkoord

Wat gaat er gebeuren tussen nu en 2030?

Meest recente discussies op het VNG-forum

Klimaat

1050 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 18 december 2019 om 14:51

Participatie in duurzame energieprojecten

In de Handreiking Participatie in duurzame energieprojecten vinden gemeenten en andere betrokkenen handvatten voor de participatie van burgers in zon- en windprojecten. Zo gaan steeds meer mensen meedenken en meeprofiteren.

Duurzame Investeringsagenda

Met de gezamenlijke Investeringsagenda hebben de decentrale overheden de aanzet gegeven om de gevolgen van de klimaatveranderingen het hoofd te bieden. In veel collegeakkoorden hebben gemeenten hieraan zelf een vervolg gegeven.

Praktijkvoorbeelden

Hoe zit het met de klimaatdoelstellingen van uw gemeente?

Bekijk de lokale cijfers van uw gemeente in een overzichtelijk dashboard op waarstaatjegemeente.nl.

Wetsvoorstellen

Nieuwsbrief Voortgang Klimaatakkoord

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief.