Ledenbrief nummer

Lbr. 23/038

Geachte leden van college en gemeenteraad,

Aanleiding

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. In verband hiermee moeten gemeenten bepaalde verordeningen aanpassen. Om gemeenten daarin te ondersteunen, stelt de VNG handreikingen op. Een daarvan is de Handreiking verordening afvoer hemel- en grondwater en omgevingsplan. In de handreiking benadrukken we dat het van belang is deze verordening in verband met de inwerkingtreding van de Omgevingswet nog vóór 1 januari 2024 op een aantal punten aan te passen.