Organisatie

VNG

Publicatie soort

Handreiking

Jaar van uitgifte

2023

De VNG adviseert gemeenten hun verordening afvoer hemel- en grondwater vóór 1 januari 2024 aan te passen. We hebben een ‘Handreiking Verordening afvoer hemel- en grondwater en omgevingsplan’ opgesteld met een voorbeeld raadsbesluit en toelichting. Zie voor meer informatie ook Verordeningen en omgevingsplan.

Nieuwe versie 12 oktober 2023

Op 12 oktober 2023 is een nieuwe versie van de Handreiking Verordening afvoer hemel- en grondwater en omgevingsplan gepubliceerd. De wijzigingen hebben betrekking op het advies in de handreiking voor artikel 2 van de modelverordening. 

In de juni 2023 versie van de handreiking is geadviseerd artikel 2, eerste lid in zijn geheel te laten vervallen, omdat na inwerkingtreding van de Omgevingswet de gemeenteraad bevoegd is tot het aanwijzen van gebieden waar de verplichtingen gelden. Het eerste lid van artikel 2 moet echter wel de kern van het verbod behouden. In deze oktober 2023 versie van de handreiking is het voorbeeld-raadsbesluit (Bijlage I) en de voorbeeld-toelichting bij het raadsbesluit (Bijlage II) hierop aangepast. U kunt hiermee direct aan de slag. Een ledenbrief over de gewijzigde VNG modelverordening afvoer hemel- en grondwater -in lijn met de adviezen in deze handreiking- is in voorbereiding.