Geachte woordvoerders landbouw van de vaste Kamercommissie LNV,

U heeft volgende week uw begrotingsbehandeling LNV. Namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wil ik graag uw aandacht vragen voor twee cruciale punten die van groot belang zijn in de verdere ontwikkeling van het landelijk gebied.