Organisatie
VNG, IPO, UvW
Publicatie soort
Handreiking
Volledige publicatie
Jaar van uitgifte
2022

Deze handreiking gebiedsgericht werken biedt houvast om keuzes te maken in de wijze van regievoering, het inrichten van processen en het afwegen van belangen. De handreiking is behulpzaam als aanvulling op de informatie uit het startpakket van het rijk rondom de ruimtelijke arrangementen.

Meer informatie

Gemeentelijke rol belangrijk bij ruimtelijke keuzes