Praktijkvoorbeelden (14)

Filter resetten

Dataplatform duurzaam 's-Hertogenbosch activeert inwoners

Dataplatform Duurzaam 's-Hertogenbosch sluit aan bij de 4 ambities die de gemeente 's-Hertogenbosch die er uiteindelijk moet leiden tot een klimaatneutraal 's-Hertogenbosch in 2050. Het dataplatform is bedoeld om enerzijds laagdrempelig (het ziet er mooi uit en geeft direct informatie)...

2021

Duurzaam inwonersinitiatief? Jaag het AAN

Arnhem AAN is een langjarige stadscampagne over duurzame energie. Arnhem AAN is opgezet door de gemeente, maar groeit inmiddels uit tot een brede stadsbeweging.

2022

Project SCOREwater

Hoe kunnen we in de toekomst wateroverlast en watertekort beter managen? Dat is de centrale vraag binnen het project SCOREwater van de gemeente Amersfoort.

2021

Iedereen doet mee in Soest!

De gemeente Soest en haar samenwerkingspartners hebben een breed aanbod ontwikkeld om inwoners te verleiden tot energie besparen. De gemeente heeft de doelstelling om proactief naar de bewoners toe gaan en concreet handelingsperspectief bieden.

2021

Lokale kracht Molenwijk Den Haag

Het Cromvlietplein is getransformeerd tot een wijkpark met allure, een levendig en kloppend hart van de Molenwijk. Om deze ambities te realiseren, is de ‘innovatieve participatie aanpak Wijkpark Cromvliet’ ontwikkeld.

2021

GroenBlauw Enschede

Klimaatadaptatie raakt iedereen. Het doel van het project Water- en Klimaatadaptatieplan 2022-2026 is dan ook een breed gedragen, voor iedereen letterlijk en figuurlijk toegankelijk nieuw beleidsplan voor water- en klimaatadaptatie.

2021

Opknapplannen voor en door de wijk

De gemeente heeft als doel om in samenspraak met bewoners de openbare ruimte op te knappen en tevens te kijken naar ontmoetingsplekken, klimaatadaptatie en veiligheidsbeleving.

2020

Schiedam lanceert klimaatbeleid geïnspireerd op de Global Goals

Vanaf 2021 werkt gemeente Schiedam met een nieuw klimaatbeleidsplan, dat voortbouwt op het Programma Duurzaamheid dat in de gemeente liep van 2016 tot 2018 en het klimaatadaptatieplan uit 2019. Daarnaast worden in het nieuwe beleidsplan de Global Goals als vertrekpunt...

2021