De energietransitie vraagt niet alleen om duurzame energiebronnen, maar ook om toegankelijkheid voor iedereen. De samenwerking tussen Energy Common en de gemeente Leidschendam-Voorburg toont hoe lokale bewoners kunnen worden betrokken bij de energietransitie en is een voorbeeld van hoe duurzame energie betaalbaar blijft voor iedereen.

Jaartal
2022
Gemeente

Met oog op Global Goal 7, lokale en duurzame energie, is de gemeente Leidschendam-Voorburg een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met lokale energiecoöperatie Energy Common LV. Opgericht door actieve inwoners als burgerinitatief werkt Energy Common samen met de gemeente aan betaalbare, groene energie voor iedereen. Door de handen ineen te slaan maken Energy Common en de gemeente Leidschendam-Voorburg zich op om in 2050 een CO2-neutrale gemeente te zijn.

Energy Common Leidschendam-Voorburg
EC-LV is opgericht als coöperatie om inwoners actief te betrekken bij de energietransitie.            Belangenbehartiging is daarbij één van de belangrijkste kernpunten, zodat de lokale gemeenschap kan meepraten over en meeprofiteren van bijvoorbeeld de Lokale Energie Strategie (LES) en warmte-transitievisie van de gemeente. Daarnaast ondersteunt EC-LV inwoners met raad en daad bij verduurzaming, onder meer door het geven van energie-advies en het aanbieden van collectieve energie projecten.

Samenwerkingsovereenkomst burgerparticipatie
Op 19 mei 2020 zetten EC-LV en de gemeente Leidschendam-Voorburg hun handtekening onder een intentieovereenkomst. Hiermee hebben ze afgesproken dat de gemeente en de energiecoöperatie samen de energietransitie ontwikkelen en uitvoeren. Door deze samenwerking heeft de gemeente nu meer inzicht in de behoefte van inwoners over de energietransitie. De rol van inwoners is immers essentieel voor het behalen van de doelen van de energietransitie en het vergroten van draagvlak, volgens de gemeente.

Door deze samenwerking heeft de gemeente nu meer inzicht in de behoeften van inwoners in de energietransitie. Aan de andere kant helpt de gemeente Energy Common bijvoorbeeld in het subsidiëren van het opleiden van energiecoaches, die inwoners van Leidschendam-Voorburg kunnen adviseren over het verduurzamen van hun woning. Zo draagt deze samenwerking niet alleen bij aan SDG 7, lokale en duurzame energie, maar ook aan duurzame partnerschappen (SDG 17) en duurzame gemeenschappen (SDG 11).

De samenwerking tussen de gemeente en Energy Common Leidschendam-Voorburg maakt beide partijen sterker in de energietransitie. Wij ondersteunen EC-LV zodat ze meer impact kunnen maken in de wijken. Zij helpen ons dichterbij de inwoner te koen. Zo krijgt ons gezamenlijke doel – een energietransitie waarin iedereen mee kan doen – steeds meer voeten in de aarde.

  • Wethouder Jan-Willen Rouwendal