Dataplatform Duurzaam 's-Hertogenbosch sluit aan bij de 4 ambities die de gemeente 's-Hertogenbosch die er uiteindelijk moet leiden tot een klimaatneutraal 's-Hertogenbosch in 2050. Het dataplatform is bedoeld om enerzijds laagdrempelig (het ziet er mooi uit en geeft direct informatie) te inspireren. Daarnaast nodigt het inwoners en organisaties uit om de gedeelde data zelf toe te passen. 

Jaartal

2021

Gemeente

Juni 2021 is de gemeente gestart met een scrumtraject met als doel om eind oktober een gave tool te introduceren die inwoners aanzet tot duurzaam handelen. Tijdens zogenaamde sprintreviews hebben stakeholders vanuit de stad input geleverd aan het scrumtraject. Het dataplatform is gepresenteerd aan bestuur en publiek. De reacties zijn positief. En daarnaast veel vragen om het dataplatform verder uit te bouwen. 

Inwoners wordt nadrukkelijk gevraagd om input te leveren. De komende periode wordt verder gebouwd naar een vorm waarbij ook alle duurzame initiatieven vanuit de gemeente zichtbaar worden getoond, zodat in de stad aanwezige kennis gedeeld kan worden.

Herbruikbaar

De casus is gemaakt in ArcGisHub. Een omgeving die door veel gemeenten wordt gebruikt. De achterliggende data zijn bestaande datasets intern (bijvoorbeeld basisadministraties) en extern ingekochte datasets. Deze zijn ook voorhanden voor andere gemeenten. De bijbehorende documentatie wordt de komende maand opgeleverd bij de eindevaluatie van het product. De Dataplatform is op 28 oktober 2021 gepresenteerd op de DataWeekNL en is sindsdien operationeel.

Dit praktijkvoorbeeld was een van de inzendingen voor de #GemeenteDelers.