Gemeente Bergen heeft met het programma VerduurSAMEN2030 de ambitie om in 2030 energieonafhankelijk te zijn. De programmatische aanpak van VerduurSAMEN2030 is de afgelopen jaren succesvol gebleken en wordt intern geïmplementeerd binnen andere beleidsterreinen.

Jaartal

2023

Gemeente

VerduurSAMEN2030 is voor alle bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties in Bergen met als doel om Bergen nog mooier en duurzamer te maken. SAMEN staat centraal in het programma en het daaraan invulling geven is de grootste uitdaging. Met vallen en opstaan is er grip op deze uitdaging. De geleerde worden graag met anderen gedeeld. 

Gemeente Bergen is een plattelandsgemeente met dorpskernen ver uit elkaar, veel laaggeletterdheid, veel ouderen en over het algemeen een lager inkomen. In een gemeente van ‘doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg’ staat het urgentiegevoel bij klimaat en energie ver weg van de dagelijkse beslommeringen. De manier van communiceren, handelingsperspectieven bieden en herhaling is erg belangrijk.  

We zien nu kleine groepjes opstarten van mensen die bijdragen aan de opgave:  

 • Twee energiecoöperaties actief 
 • Energiecoaches in opleiding 
 • Initiatiefgroepen in eigen dorp aan de slag met energie  
 • Steeds meer burgers delen hun verhaal 

Het programma VerduurSAMEN2030 is van en voor iedereen in de gemeente Bergen. Het programma biedt ondersteuning op maat. De waardering hiervoor is terug te zien in de bereidbaarheid om mee te doen. Uit een onderzoek in 2021 bleek dat meer dan 60% van de inwoners bekend is met het programma en hier positief tegen over staat. 

Toegankelijkheid

is belangrijk en bereik je door:  

 • Inzetten eigen online kanalen en informatie aanbieden via fysieke wegen. 
 • Openstelling van het Energiehuis met advies op maat.  
 • Behoeftepalet van de doelgroep krijgen we steeds beter in beeld. 
 • Bestaande sociale structuren benutten en in hun kracht zetten zien wij als cruciaal voor het slagen van onze aanpak. 

Met behulp van bestaande sociale netwerken bereik je de doelgroep die vaak buiten de boot valt. De afzender van onze communicatie is VerduurSAMEN2030. Hiermee wordt de opgave niet geassocieerd met het imago van de overheid. 

Herbruikbaar

Het programma VerduurSAMEN2030 is opgezet in een tijd dat weinig andere gemeente hier op programmatische wijze mee bezig waren. Het is goed toepasbaar voor andere gemeente. Dit kan dienen als inspiratie of kan gekopieerd worden. Dit wordt al gedaan, onder andere door: 

 • Het gebruik als voorbeeld in trainingen voor anderen; door P2. 
 • Het presenteren van onze witgoed-actie aan tientallen gemeente. 
 • Deelname aan de community of practice RREW en de energiearmoede gelden, inclusief presentatie programma. 
 • Een presentatie en rondleiding op de fiets binnen RES-verband
 • Ons foldermateriaal wat door drie andere gemeente is overgenomen 
 • Overige presentaties; onder andere VPNG. 

Gemeente Bergen(L) is een kleine gemeente met ruim 13.000 inwoners. Bergen laat zien waar een kleine gemeente toch groot in kan zijn. De programmatische aanpak in combinatie met de doelgroepenbenadering die toegepast wordt is een bewezen methode om stappen te zetten. Andere hoeven niet opnieuw het wiel uit te vinden, als ze bij ons langs zijn geweest. 

Gemeente Bergen heeft als doel om in 2030 energieonafhankelijk te zijn. In de eerste fase was de focus gelegd op kennis en bewustwording. Momenteel is begonnen met fase 2 waar de nadruk ligt om samen met de inwoners aan de slag te gaan. 

Dit praktijkvoorbeeld was een van de inzendingen voor de #GemeenteDelers 2023.