Het Cromvlietplein is getransformeerd tot een wijkpark met allure, een levendig en kloppend hart van de Molenwijk. Om deze ambities te realiseren, is de ‘innovatieve participatie aanpak Wijkpark Cromvliet’ ontwikkeld.

Jaartal
2021
Gemeente
Type
Overig type

Doel hiervan is om samen met bewoners en ondernemers de betrokkenheid en invloed in de wijk te vergroten, de sociale en fysieke leefbaarheid te versterken en deze locatie om te vormen tot een fijne groene klimaatbestendige verblijfsplek. Naast de opbrengst van een mooi park dat door de bewoners van Molenwijk is ontworpen en door ondernemers voor Laak is gebouwd, is er veel ingezet op meerwaardecreatie door het benutten van zoveel mogelijk koppelkansen in zowel het fysieke als sociale domein. 

Molenwijk is in 2017 aangewezen voor verbetering van de leefbaarheid en het onderhoud van de openbare ruimte in de wijk. De feestelijke start van de uitvoering van het werk was in 2018 met de deelprojecten Stuwstraat en Elboogstraat.  

Duurzaamheid en klimaatadaptatie waren van begin tot eind een belangrijke pijler voor het park.  

• People: Optimale participatie waardoor eigenaarschap en sociale cohesie groeiden en bewoners ook betrokken werden bij thema’s als duurzaamheid en klimaatadaptatie.  
• Profit: Project was gericht op inzet van lokale economie en creëren van werkgelegenheid.  
• Planet: Vergroening en klimaatadaptatie, incl. de Urban Waterbuffer en de verduurzaming van de stadsboerderij. 

In het weekend van de Nationale Burendag willen de bewoners ook aandacht vragen voor een schone en leefbare wijk. Het project is in opdracht van de gemeente Den Haag wetenschappelijk gemonitord door de TU Delft op de innovatieve wijze van de participatie en aanbesteding. Met deze evaluatie kunnen onderdelen van deze aanpak ook worden toegepast in volgende projecten binnen de gemeente Den Haag. 

Dit praktijkvoorbeeld was een van de inzendingen voor de #GemeenteDelers 2022.