De proeftuinen Rondje Roosendaal zijn opgezet om recht te doen aan de wensen vanuit de samenleving en snel resultaten te zien in de aanpak van de transformatie van de binnenstad.

Jaartal

2023

Gemeente

Type

Website

Samen met bewoners, ondernemers en partners (zoals NS/ProRail) zijn/worden zes proeftuinen opgezet om voor ongeveer 6 maanden een stuk openbaar gebied in te richten. Deze aanpak is voortgekomen uit een intensief participatietraject voor een gastvrije, leefbare en veilige binnenstad. Kernwoorden zijn verkeerveiligheid, parkeren, groen, klimaatadaptatie, ondernemingskracht, participatie en leefbaarheid. Lokale ondernemers leveren “om niet” diensten en bijdragen. De gemeente faciliteert ontwerpen en stelt budget beschikbaar. Samen bepalen ze randvoorwaarden voor de uitvoering. De deelnemers van de proeftuinen zijn geheel vrij om invulling te geven aan hun eigen ideeën. De proeftuinen evalueren ze samen met de samenleving, ook tussentijds. Hieruit worden conclusies en leereffecten voor de definitieve inrichting van de openbare ruimte bepaald. Zo creëren ze een vernieuwende, democratische aanpak.

Waardevol
De proeftuinen zijn voor en door inwoners, ondernemers en partners opgezet. Zij worden gehoord in hun wens om de openbare ruimte, leefbaarheid en veiligheid in de binnenstad naar hun wensen in te richten. Onder inwoners groeit de acceptatie voor de transformatie van de binnenstad. De gemeente toont zich een betrouwbare partner: ze luisteren en we doen wat ze beloven. Het eerste antwoord bij de proeftuinen is “ja” in plaats van “nee”. De pilotvorm zorgt dat het mogelijk wordt en ze leren van aanpassingen om met definitieve inrichting meer impact te maken.

De proeftuin is bovendien een belangrijke stap naar waardering en ervaring van vergroening, klimaatadaptatie, hittestress en biodiversiteit. Voor zowel de participanten als de gemeente zijn grote leereffecten aan de proeftuinen verbonden. Welke ingrepen werken wel of niet? Hoe begrijpen ze elkaar? Hoe kunnen ze elkaar aanvullen en versterken?

Herbruikbaar
Materialen zoals zitbanken en picknicktafels worden elders in de stad hergebruikt. De bomen (in bakken) en planten die in de proeftuinen worden gebruikt, worden daarna in andere projecten gebruikt. Bij de herinrichting gebruikte materialen zijn duurzaam en milieuvriendelijk. Er worden voor het stationsplein en directe omgeving 70 bomen in kuubkisten aangeschaft. Deze bomen dragen bij aan het vergroenen van het stationsplein, gedurende de proeftuin. In afstemming met de landschapsontwerpers en beheerders van de gemeente is afgestemd dat deze bomen na afloop van de proeftuin een permanente plek kunnen krijgen in de stad.

Succesvolle communicatie
De gehele opzet van de proeftuinen is de benchmark voor nieuwe proeftuinen. Het gehele project wordt transparant opgezet en met de deelnemers wordt intensief gecommuniceerd. De proeftuinen van Rondje Roosendaal zijn het succes van de samenleving. Bewoners, ondernemers en partners hebben om een leefbare, groene en veilige binnenstad gevraagd. Zij krijgen nu zelf met de proeftuinen een instrument in handen om uitwerking te geven aan hun eigen ideeën voor een duurzame samenleving.

Dit praktijkvoorbeeld was een van de inzendingen voor de #GemeenteDelers2023.