Het project 'De Blauwe Long' is een mooi voorbeeld van hoe een natuurverbeteringsproject met gedeeld eigendom / beheerschap succesvol kan worden opgezet.

Jaartal

2023

Gemeente

Een relatief kleine vrijwilligersorganisatie werkte met grootse plannen samen met bereidwillige ambtenaren.
Het Overbosch in Voorhout is eigendom van de gemeente Teylingen, maar wordt al tien jaar beheerd door de Stichting Vrienden van het Overbosch. In deze vijver lag een geïsoleerde vijver, waar geen leven in zat. De vijver is vervolgens aan twee kanten uitgegraven, richting de historische Leidsevaart en de Rijnsburgerwegsloot. Hierdoor ontstond er weer stroming in het water en kwam er leven in de vijver. Met direct een verbeterde biodiversiteit tot gevolg.

De gemeente Teylingen heeft haar baggerwerkzaamheden afgestemd op de benodigde uitgraafwerkzaamheden van de vijver. Hierdoor konden niet alleen forse kosten bespaard worden; ook kwam door dit initiatief het project in aanmerking voor een provinciale subsidie, waarmee 25% van de uitvoeringskosten gedekt werden. Dit maakte het project 'De Blauwe Long' ook financieel rond voor de Stichting Vrienden van het Overbosch, die zelf ook zorgden voor een kleine 30.000 euro aan subsidiegelden en eigen bijdrages.

Out of the Box
Het is voor een gemeente niet altijd gemakkelijk om 'out of the box' te denken. Dankzij het enthousiasme van de mensen achter het project 'De Blauwe Long' (allen vrijwilligers) en – geeft de gemeente toe – ook dankzij hun overredingskracht, realiseerde de gemeente zich ook dat het samenwerken en combineren van werkzaamheden een win-win-win-situatie zou kunnen opleveren.
Er zijn inderdaad veel positieve resultaten geboekt:

  • Een prachtig nieuw project, geïnitieerd door inwoners
  • De gemeente werkte op een positieve en constructieve manier samen met een inwonersinitiatief, waarbij wettelijk verplichte werkzaamheden gebruikt worden om nieuwe projecten te ondersteunen en te helpen realiseren.
  • De Stichting kreeg haar zo vurig gewenste vernieuwde en schone vijver
  • De bosnatuur werd sterk verbeterd en de methaanuitstoot nam fors af omdat er veel minder bladeren naar de bodem zinken, die anders beginnen te rotten
  • Meer goodwill
  • Optimale benutting van kennis en inzet van lokaal betrokkenen
  • Extra financiële bijdragen vanuit de Provincie Zuid-Holland, die anders niet mogelijk geweest waren

Dit praktijkvoorbeeld was een van de inzendingen voor de #GemeenteDelers2023.