Het mini-burgerberaad mocht de gemeente adviseren welke extra maatregelen gemeente Amsterdam kan nemen om haar klimaatdoelen te halen.

Jaartal
2021
Gemeente
Type
Website

In een zeer kort tijdsbestek is een miniburgerberaad opgetuigd voor een complex vraagstuk. Om 100 deelnemers te krijgen werden 2.311 willekeurige Amsterdammers uitgenodigd. De respons was 12% waar het normaal 2 tot max 8% is! Via een tweede loting is de 100 deelnemers bereikt. In twee weken tijd, van 1 tot 15 november zijn zes bijeenkomsten geweest waarin de deelnemers door de drie fases van leren, ontwikkelen ideeën en selecteren adviezen zijn geleid.  

Om het juiste mandaat te geven zijn vooraf door het college van B&W vier randvoorwaarden bepaald. Voorgestelde maatregelen die aan deze randvoorwaarden voldoen worden door het college overgenomen en aangeboden aan de raad. 

Er is een set van 26 maatregelen opgeleverd. De deelnemers hebben in een poll gestemd en 21 maatregelen hebben meer dan 75% van de stemmen gekregen. Dit was een van de vier randvoorwaarden. Door Berenschot is berekend dat deze maatregelen met 279 kiloton per jaar voor 7% extra bijdragen aan de reductie van CO2. 

Het eindrapport is mede geschreven door deelnemers en op 15 november aangeboden aan de wethouder. De titel die door de deelnemers zelf aan het eindrapport is gegeven luidt Miniburgerberaad over een maxi vraagstuk. Het geeft daarmee goed weer hoe dit miniburgerberaad als proces en resultaat is te waarderen.  

De betrokkenheid van deelnemers was zeer groot en is gedurende het proces groot gebleven. Elke dag werd afgesloten met een gemiddeld hoog waarderingscijfer en bood ruimte om suggesties voor verbetering te doen voor het vervolg. De aandacht in de media voorafgaand en na afloop liet zien hoeveel het onderwerp klimaat en de methodiek burgerberaad leeft. Parool, Volkskrant en Nieuwsuur waren alle dagen aanwezig en hebben hier verslag van gedaan.
Een burgerberaad is learning by doing. Vanaf de start is expertise van ervaringsdeskundigen gebruikt om goed op gang te komen. Er was continu afstemming binnen het beraad met de deelnemers over de volgende stappen. Elke stap is vastgelegd op de website, die voor iedereen open stond en nog steeds staat. Tijdens het burgerberaad is door de HVA onderzoek gedaan naar de methodiek, het verloop en de ervaringen. Met deze evaluatie kunnen volgende burgerberaden weer beter worden gedaan. 

Dit praktijkvoorbeeld was een van de inzendingen voor de #GemeenteDelers2022.
 

Gerelateerde links