Het ministerie van Ontwikkeling, Publieke Werken en Administratie in Roemenië gaat in Europees verband onderzoek doen naar gemeentelijke dienstverlening. Het projectidee wordt gefinancierd vanuit de Europese subsidie 'Interreg Europa'. Het Roemeense ministerie is nog op zoek naar Nederlandse partners.

Een hoge kwaliteit van dienstverlening kan alleen met voldoende capaciteit

Volgens de Europese sociale rechten heeft iedereen recht op toegang tot essentiële diensten van goede kwaliteit, zoals toegang tot gezondheidszorg, inclusief onderwijs en levenslang leren. Deze diensten worden deels door gemeenten geleverd en kunnen alleen geleverd worden als daar voldoende capaciteit voor is.

Het Roemeense project evalueert de capaciteit die nodig is voor de uitvoering van diensten

Wat hebben lokale autoriteiten nodig? En op welke manier wordt de uitvoering nu ingevuld? Zijn vragen die in de evaluatie behandelt worden. De evaluatie kan, na de oplevering, fungeren als een goede basis voor de inrichting van toekomstig publiek beleid en de toewijzing van fondsen.

Daarom is het Ministerie van Ontwikkeling, Publieke Werken en Administratie in Roemenië op zoek naar een Nederlandse partner die geïnteresseerd is in essentiële dienstverlening of geïnteresseerd is in het bijwerken van hun lokale of regionale ontwikkelingsstrategie, met een focus op een van de essentiële diensten.

Meer informatie

Bent u of is uw gemeente geïnteresseerd om mee te werken aan dit Roemeens projectidee? Neem dan contact op via europa@vng.nl