Praktijkvoorbeelden (7)

Filter resetten

Project Goes Bezig

Stress, financiën en een sociaal netwerk bepalen of iemand lekker in zijn of haar vel zit en ruimte heeft om na te denken over gezond leven. Via het welzijnswerk van verschillende maatschappelijke organisaties, zoals de maatschappelijk werk en welzijnsstichting SMWO...

2022

Project SCOREwater

Hoe kunnen we in de toekomst wateroverlast en watertekort beter managen? Dat is de centrale vraag binnen het project SCOREwater van de gemeente Amersfoort.

2021

Project CityLoops

Het CityLoops project brengt 7 Europese steden samen, waaronder de stad Apeldoorn. Allemaal ontwikkelen ze oplossingen om hun stad meer circulair te maken. Daarbij ligt de focus op de 2 belangrijkste afvalstromen in Europa: bouw- en sloopafval en biologisch afval.

2022

Project ShareRepair

Het project ShaRepair is ontstaan om het aandeel van AEEA in afval te verlagen. Elektrische apparaten zijn een grote bron van afvalstromen. De gemeente Apeldoorn heeft als doelstelling om die afvalberg te verkleinen met 175 ton per jaar. Dit wordt...

2022

Project POCITYF

De gemeente Alkmaar is samen met de Portugese stad Évora een voorbeeldstad waarbinnen duurzame oplossingen voor een groenere en slimmere leefomgeving worden toegepast. POCITYF is in het leven geroepen door de Europese Unie om historische steden zoals Alkmaar en het...

2022

Project Airqon

Breda is een bruisende festivalstad waar ieder jaar zo’n 200 evenementen worden georganiseerd. De energievoorziening van deze evenementen gebeurt vaak met dieselgeneratoren. Dieselgeneratoren zijn de belangrijkste bron van milieuvervuiling bij evenementen. Dit geldt zeker voor de binnenstad waar naast alle...

2022

Groene kades langs de Nieuwe Mark

De rivier gaat weer stromen in Breda. De gemeente Breda wil de muren en kades van de Nieuwe Mark vergroenen met bomen, (muur)planten en mossen op én in de kademuren. Het innovatieve project GreenQuays onderzoekt in samenwerking met 8 partners...

2022