De rivier gaat weer stromen in Breda. De gemeente Breda wil de muren en kades van de Nieuwe Mark vergroenen met bomen, (muur)planten en mossen op én in de kademuren. Het innovatieve project GreenQuays onderzoekt in samenwerking met 8 partners hoe de natuur zo optimaal en inclusief mogelijk langs en in de rivier kan gedijen. Hiermee wordt de natuur teruggebracht in het centrum van Breda. Het doel hiervan is het creëren van gezonde en leefbare omstandigheden voor burgers door duurzame ontwikkeling en regeneratie. Bovendien draagt het project bij aan de leefbaarheid in het centrum. Dit maakt Breda aantrekkelijker voor bewoners en toeristen.

Jaartal
2022
Gemeente

De techniek in het project van GreenQuays is innovatief. Er wordt gewerkt aan nieuwe technische oplossingen en benaderingen voor de implementatie van regeneratieve stadsvernieuwing. Eén van de innovatieve ideeën, die projectleider Roel Klei noemt, is de door Breda ontwikkelde Nature Inclusive Quays (NIQ). Eén van de leukste technieken van NIQ waar Klei mee werkt is nevel: ‘Door het sproeien van nevel wordt de kadewand nat en vochtig en dit stimuleert de plantengroei’.

Hoewel een innovatief project altijd met uitdagingen komt, zijn er inmiddels al grote successen geboekt. Tijdens het project is er gewerkt aan gedetailleerde ontwerpen van het netwerk van groene infrastructuur. Bovendien is er al kleinschalig gebouwd in de Nieuwe Mark en zijn er proefopstellingen gerealiseerd en gemonitord. Uit de informatie van de testopstellingen blijkt dat het project GreenQuays enorme potentie heeft.

Europese financiering
Het project is medegefinancierd door Urban Innovative Actions, een programma binnen het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Dit programma ondersteunt innovatieve oplossingen voor duurzame ontwikkelingen in steden met meer dan 50.000 inwoners, zonder een grensoverschrijdend partnerschap. Dankzij de Europese bijdrage is er de durf om samen met partners oplossingen te bedenken, te testen en te implementeren die uiteindelijk leiden tot een groene rivier. Het voornemen is om de opgedane kennis en ontwikkelingen in het project te delen in Nederland en heel Europa, vertelt Klei. Dit is relevant omdat er in andere steden veel interesse is in het vergroenen van kades of het opheffen van gedempte grachten.