Het project ShaRepair is ontstaan om het aandeel van AEEA in afval te verlagen. Elektrische apparaten zijn een grote bron van afvalstromen. De gemeente Apeldoorn heeft als doelstelling om die afvalberg te verkleinen met 175 ton per jaar. Dit wordt gedaan door mensen bewust te maken van het belang van het repareren van apparaten.
Dus in plaats van weggooien, kijken naar de mogelijkheden hoe je iets kan repareren. Dit kan door een professionele reparateur bij een winkel, maar ook bij vrijwilligers in het Repair-café. Met het platform Heel Apeldoorn Repareert krijgen mensen tips om zelf te repareren, maar ook contactgegevens van professionele reparateurs en Repair Cafés
Het is een bewustwordingscampagne om mensen te laten nadenken over hoe je kunt bijdragen aan een duurzamere wereld.

Jaartal

2022

Gemeente

Wat kunnen andere gemeenten van ShaRepair leren?
Dat er met relatief simpele maatregelen een impact gemaakt kan worden en dat de gemeente bewoners kan enthousiasmeren om te gaan repareren. De basis is er vaak in iedere gemeente, want meestal is er al een reparatieservice. Dan is het een kwestie van de informatie bundelen en dat met je inwoners delen. Het is heel makkelijk en het kan hele goede gevolgen hebben. Daarnaast is er vanaf het begin van dit project heel bewust voor gekozen om onderwijsinstellingen te betrekken. Betrek de toekomst! Zo creëer je van onderop bewustwording. Als ouder word je toch vaak meegetrokken in de projecten die op school plaatsvinden, dus dan krijg je de bewustwording van je kinderen mee. In het project ShaRepair komt dat mooi tot uiting.

Steden kunnen zich hier aanmelden om onderdeel te worden van het Repair netwerk van ShaRepair. Waarom zouden steden zich moeten aanmelden?
Inge Smolders, communicatieadviseur EU-projecten, zegt: ‘Ik denk dat iedere stad een doelstelling heeft op het gebied van duurzaamheid. Dit is een laagdrempelige manier om direct in actie te komen. Mensen hebben soms het beeld dat duurzaamheid ingewikkeld is, maar met dit kleine stapje is het eigenlijk heel makkelijk. Ik ben van mening dat het voor iedere gemeente goed zou zijn om zoiets op te starten!’