De gemeente Alkmaar is samen met de Portugese stad Évora een voorbeeldstad waarbinnen duurzame oplossingen voor een groenere en slimmere leefomgeving worden toegepast.

POCITYF is in het leven geroepen door de Europese Unie om historische steden zoals Alkmaar en het Portugese Évora groener, slimmer en leefbaarder te maken. Deze twee steden worden daarom de vuurtorensteden genoemd. Het project wordt gefinancierd met het Europese subsidieprogramma Horizon 2020.

Jaartal
2022
Gemeente

De doelstelling van POCITYF is tweeledig. Ten eerste is het doel om duurzame oplossingen te demonstreren in de twee vuurtorensteden Alkmaar en Évora. In de vuurtorensteden wordt er gewerkt aan oplossingen op gebouw- en wijkniveau die een toename van het eigen energieverbruik, energiebesparing en een hoog aandeel lokaal geproduceerde hernieuwbare energie mogelijk maken. Ten tweede is het doel om gerelateerde regelgevende belemmeringen, juridische aspecten en gegevensbeveiliging/-bescherming te identificeren. Op basis hiervan worden praktische aanbevelingen voorgesteld om de genoemde zaken te overwinnen.

Waarom is POCITYF innovatief?

Met POCITYF worden duurzame technologieën – op het gebied van duurzaam energieopwekking, opslag en distributie – ontwikkeld en getest bij het ‘Energy Innovation Park Alkmaar’. Er zijn meerdere indrukwekkende projecten afgerond die onderdeel zijn van POCITYF. In Alkmaar zijn er een tal van projecten in uitvoering die bijdragen aan een duurzaam energiesysteem en koolstofdioxide reductie. Évora en Alkmaar hebben samen 45 innovatieve elementen die worden getoetst en geïmplementeerd. Eén element is dat POCITYF zich richt op gebieden (of gebouwen) die meer duurzame energie produceren dan wat ze zelf nodig hebben. Deze overtollige energie wordt aangeboden aan omliggende gebouwen, zoals in het sportcomplex De Meent.

Contactgegevens

E-mail
pocityf@alkmaar.nl