Stress, financiën en een sociaal netwerk bepalen of iemand lekker in zijn of haar vel zit en ruimte heeft om na te denken over gezond leven.
Via het welzijnswerk van verschillende maatschappelijke organisaties, zoals de maatschappelijk werk en welzijnsstichting SMWO en de GGD zijn gezinnen in een kwetsbare situatie benaderd om in groepsverband mee te doen aan gezondheidsbevorderende activiteiten om zo hun welzijn te verbeteren.

Jaartal

2022

Gemeente

De deelnemende gezinnen die in het project ‘Goes bezig’ meedraaien zijn divers en dat maakt dat verschillende deelnemende organisaties op verschillende manieren met hen moeten omgaan. Ook hun communicatie, diensten en producten moeten daarop worden afgestemd. De gemeente Goes zoekt met het project ‘Goes bezig’ antwoord op de vraag: Wat hebben kwetsbare gezinnen nodig om structureel deel te nemen aan gezondheidsbevorderende activiteiten?

Wat is de doelstelling van het project?
Er wordt gewerkt met een lokale doelstelling en een Europese doelstelling. Het project draait om kwetsbare gezinnen die bij de huidige diensten van de overheid niet onder aandacht zijn. Middels een integrale wijkaanpak wordt er in vier verschillende wijken gewerkt aan verbetering van de manier waarop kwetsbare inwoners van de gemeente Goes hun gezondheid ervaren. Tegelijkertijd wordt er kennis gedeeld met professionele partners die ook te maken hebben met deze kwetsbare gezinnen.  

Binnen de Europese doelstelling is het doel om een model te ontwikkelen dat gericht moet zijn op het aanpassen van de systemen en het ontwikkelen van een peer-to-peer methode. Door tegelijkertijd in te zetten op beide sporen, zijn mensen sneller te bereiken. Hierdoor blijven de kosten voor de grotere problemen die misschien in een later stadium ontstaan, beperkt. Ook ontstaan minder kwetsbare gemeenschappen en komen mensen en hun omgeving in een opwaartse spiraal.

Wat is de opbrengst van het project?
In contact komen én blijven met de doelgroep en de mensen vervolgens verbinden aan de activiteiten, dat zijn de belangrijkste stappen in het project geweest: vinden-binden-vasthouden. Kwetsbare gezinnen bereik je vooral door samen op te trekken en naar plaatsen te gaan waar zij al veel komen, bijvoorbeeld de Voedselbank of de Ruilwinkel. Om ervoor te zorgen dat mensen betrokken blijven is het belangrijk om vertrouwen te winnen. Door bijvoorbeeld eerst de stress over financiën aan te pakken, creëer je daarna ruimte voor het werken aan een gezonde leefstijl.

Wat kunnen andere gemeenten van het project leren?
Dat er mooie resultaten behaald kunnen worden wanneer gemeenten zich inzetten voor het welzijn van inwoners. Het beleid heeft positieve effecten op de gezondheid van onze inwoners. Momenteel zijn er veel problemen binnen het sociaal domein, zoals het toekennen van zorg. Meer aandacht voor het welzijn van inwoners is een stuk goedkoper en kan behoorlijk wat effect opleveren. Andere gemeenten zouden dit kunnen onderzoeken en daarvan kunnen leren.

Projectpartners ENSURE

 • Health Centre Europe (UK): lead partner, coördinerende rol binnen Interreg projecten;
 • Kent country council (UK);
 • Den Haag (NL): De Mussen wijkcentrum;
 • HZ University of Applied Sciences (NL);
 • Gemeente Goes (NL): Goes Bezig;
 • Artesis Plantijn college Antwerpen (BE);
 • Igemo (BE);
 • Afeji (FR).

Partners deelproject Goes Bezig

 • Gemeente Goes;
 • SMWO;
 • HZ University of Applied Sciences;
 • GR de Bevelanden, afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ);
 • GGD.
 • Observerpartner: Fonds Nuts Ohra (FNO) (NL).