Volgende week behandelt de Tweede Kamer de begroting van EZK. Op economisch gebied vraagt de VNG bij de Kamerleden aandacht voor: de energielasten, binnensteden en kernen, de regionale economie, het Actieprogramma Groene en Digitale Banen en de uitrol van vaste en mobiele netwerken.

Position paper met inbreng op begrotingsbehandeling

Met oog op de begrotingsbehandeling stuurden we de Tweede Kamer een position paper (pdf, 291 kB) waarin we de Kamer de gemeentelijk standpunten meegeven op de thema’s economie en energie. Hieronder in het kort onze standpunten op economisch gebied.

Energielasten aanpakken op korte en lange termijn

Onze ondernemers, inwoners maar ook de exploitanten van sportaccommodaties hebben vanwege de hoge energielasten snel hulp nodig op de korte termijn met behulp van het prijsplafond en de tegemoetkoming energiekosten (TEK). Om volgende jaren niet dezelfde problemen geconfronteerd te worden, moet de verduurzaming en isolatie met spoed worden opgepakt.

Gecoördineerde aanpak nodig voor leefbaarheid en vitaliteit binnensteden en kernen

De coronapandemie, de oorlog in Oekraïne en inflatie zorgen voor een stapeling van problematiek voor ondernemers die essentieel zijn voor de leefbaarheid en vitaliteit van onze dorpen en steden. Dit heeft grote impact op het woon- en werkklimaat. Het is urgent dat het rijk zo snel mogelijk met de VNG en andere partijen in gesprek gaat over een gecoördineerde aanpak.

Investeer in (regionale) economie van de toekomst

Nederland laat 'geld en groei' liggen door onvoldoende rekening te houden met de regionale context van economische ontwikkelingen. Onze oproep: versterk het verdienvermogen in regionale economische ecosystemen en ondersteun alle gemeenten om een aanvraag in te dienen voor een bijdrage uit het Nationaal Groeifonds.

Actieprogramma Groene en Digitale Banen moet en kan sneller

We juichen toe dat het kabinet komt met een ‘Actieprogramma Groene en Digitale banen’. Maar we geven in het ons position paper verbeterpunten mee op de interdepartementale samenwerking en het aanboren van nieuwe doelgroepen.

Hulp nodig bij uitrol van vaste en mobiele netwerken

De begroting heeft er geen aandacht voor dat gemeenten veel tijd en geld steken om ook voor private partijen onrendabele gebieden aangesloten te krijgen op snel internet. In het kader van de leefbaarheid van het landelijk gebied is dit zeer belangrijk, daar is € 190 miljoen rijksfinanciering voor nodig.

Opmerkingen over thema energie

Zie: Inbreng VNG op begroting EZK: energie