Door de COVID-19-crisis veranderde de economie ingrijpend, met gevolgen voor o.a. het MKB, de arbeidsmarkt, de binnensteden en dorpskernen. Gemeenten hebben de komende jaren een belangrijke rol bij een duurzaam herstel van de economie.

Bestuurlijk Netwerk Economie

De VNG heeft het nieuwe Bestuurlijk Netwerk Economie gevormd. Dit netwerk is de opvolger van de Taskforce economisch herstel en transitie.

Lees meer over het doel en de kernthema's van het Bestuurlijk Netwerk Economie

Vraag en antwoord

Vragen en antwoorden over corona en de ondersteuning aan inwoners en ondernemers.

Ga naar het overzicht van vragen en antwoorden

Hoe staat het met de maatschappelijke en economische Veerkracht in uw gemeente?

Bekijk de lokale cijfers van uw gemeente in een overzichtelijk dashboard op Waarstaatjegemeente.nl.

Ga naar het Dashboard Maatschappelijke en Economische Veerkracht

Meest recente discussies op het VNG-forum

Economie

789 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 5 april 2024 om 14:07

Webinars

Kijk de webinars terug die we hebben gehouden over (lokaal en regionaal) economisch herstel en economische transitie.

Brieven en publicaties