Door de COVID-19-crisis verandert de economie ingrijpend, met gevolgen voor o.a. het MKB, de arbeidsmarkt, en de binnensteden en dorpskernen. Gemeenten hebben de komende jaren een belangrijke rol bij een duurzaam herstel van de economie.

Bestuurlijk Netwerk Economie

De VNG heeft het nieuwe Bestuurlijk Netwerk Economie gevormd. Dit netwerk is de opvolger van de Taskforce economisch herstel en transitie.

Vraag en antwoord

Vragen en antwoorden over corona en de ondersteuning aan inwoners en ondernemers.

Hoe staat het met de maatschappelijke en economische Veerkracht in uw gemeente?

Bekijk de lokale cijfers van uw gemeente in een overzichtelijk dashboard op Waarstaatjegemeente.nl.

Meest recente discussies op het VNG-forum

Economie

950 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 31 mei 2023 om 09:19

Webinars

Kijk de webinars terug die we hebben gehouden over (lokaal en regionaal) economisch herstel en economische transitie.

Brieven en publicaties