Door de COVID-19-crisis verandert de economie ingrijpend, met gevolgen voor o.a. het MKB, de arbeidsmarkt, en de binnensteden en dorpskernen. Gemeenten hebben de komende jaren een belangrijke rol bij een duurzaam herstel van de economie.

Actuele ontwikkeling: taskforce economisch herstel

De VNG is bezig met het opzetten van een taskforce die zich gaat richten op een duurzaam herstel van de regionale economie. 

Brieven en publicaties