De vaste Tweede Kamercommissie Economische Zaken en Klimaat debatteert donderdag 15 februari over het 'verdienvermogen van Nederland'. De VNG benadrukt in een inbreng op het debat de noodzaak om te investeren in de (regionale) economie en arbeidsmarkt van de toekomst, en het belang van ruimte voor economie.

Belemmerende factoren

In onze inbreng (pdf, 109 kB) wijzen we erop dat de hoeveelheid en complexiteit van regelingen, en de versnippering en het incidentele karakter van financiering belemmerende factoren zijn om als gemeenten en regio’s meerjarig, strategisch en structureel gefinancierd sociaal-economisch beleid te voeren. Er liggen juist grote kansen om via de regionale economieën en arbeidsmarktdienstverlening een verschil te maken, mits de uitvoeringskracht en financiering hier voldoende in voorzien.

In gesprek over het 'hoe' van de ambities

Het rijk roepen we op om met ons en het IPO in gesprek te gaan over het ‘hoe’ van de ambities in het door minister Adriaansens (EZK) gepresenteerde 'Perspectief op de Nederlandse economie'. Om als gemeenten uitvoering te kunnen geven aan de ambities is het nodig dat het rijk zich aansluit als partner in de regio waarbij ‘elke regio telt’. 

Ruimte voor de economie

Er is lang onvoldoende aandacht geweest voor bedrijvigheid in ruimtelijke ordening, gemeenten ervaren dat de ruimtelijke economie onder druk is komen te staan. Gemeenten, provincies en rijk staan als medeoverheden gezamenlijk voor de ruimtelijk economische opgaven in onze regio’s.  Het is belangrijk dat deze opgaven duidelijk worden opgenomen in de Nota Ruimte. 

Binnensteden en kernen als belangrijke werklocaties

We vragen extra aandacht voor de problematiek in binnensteden en dorpskernen. Erken binnensteden en kernen als belangrijke werklocaties van economisch belang die onder zware druk staan en waarvoor een gecoördineerde ruimtelijk-economische aanpak nodig is, samen met andere departementen en medeoverheden.

Update

Het debat van de Tweede Kamercommissie EZK stond oorspronkelijk gepland voor woensdag 24 januari maar is uitgesteld naar donderdag 15 februari.