Sinds 1 maart 2020 is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) in werking. Gemeenten hebben als taken de uitvoering van deze regeling en toezicht en handhaving op rechtmatig gebruik van de regeling. 

Publicaties & brieven