Gemeenten kunnen op grond van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers formeel een uitkering levensonderhoud en/of lening bedrijfskrediet verstrekken. De Tozo is ingesteld per 1 maart 2020 en loopt op 1 juni af. 

Verlenging Tozo t/m 30 september

Het kabinet heeft op 28 mei bekendgemaakt dat de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) met een extra maand wordt verlengd tot en met 30 september. Vanaf 1 juni gaat de regeling verder onder een paar nieuwe voorwaarden. De formulieren in de toolkit Tozo na 1 juni zijn hierop aangepast.

Update kamerbehandeling Tozo (29 mei)

De Tweede Kamer behandelde donderdag 28 mei het economisch noodpakket noodmaatregelen 2.0. Tijdens het debat is een aantal moties ingediend die betrekking hebben op de Tozo. De stemming over deze moties is op dinsdag 2 juni. Mocht de uitslag gevolgen hebben voor de uitvoering van de Tozo dan informeren we u zo spoedig mogelijk op deze pagina.

Toolkit Tozo

Ter ondersteuning heeft het ministerie van SZW een toolkit samengesteld met daarin modelbrieven en -beschikkingen, modelaanvraagformulieren en een instructiehandreiking. Hieronder vindt u alle FAQ’s over de Tozo-regeling voor de gehele periode.

 

Beeld met de tekst Toolkit Tozo tot 1 juni

Ga naar de toolkit voor de regeling die kan worden
aangevraagd van 1 maart tot 1 juni 2020
          
Beeld met de tekst Toolkit Tozo vanaf 1 juni

Ga naar de toolkit voor de regeling die kan worden
aangevraagd van 1 juni 2020 t/m 30 september 2020

 

Nieuws

Meer informatie over corona

Afbeelding met de tekst Alleen samen krijgen we corona onder controle

Op de pagina's over corona informeert de VNG gemeenten met dagelijkse nieuwsberichten, veelgestelde vragen en relevante links.