Van 1 maart 2020 tot 1 oktober 2021 was de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) in werking. Gemeenten hadden als taak de uitvoering van deze regeling en zijn nog belast met toezicht en handhaving op rechtmatig gebruik van de regeling. 

Publicaties & brieven