Geachte Kamerleden,

U heeft 28 januari uw debat over uitbreiding van het steunpakket voor bedrijven. Graag willen we u de inzet van gemeenten meegeven op het derde steunpakket.