Geachte dames en heren,

A.s. woensdag 29 september debatteert u over het Corona Steunpakket. Vanuit de VNG roepen we u op het steunpakket na 1 oktober niet abrupt te stoppen maar om zorg te dragen voor een soepele overgang en daarbij niet alleen oog te hebben voor de nachthoreca, maar voor de hele horecasector. Verder hebben ondernemers in de huidige arbeidsmarkt grote problemen gekwalificeerd personeel te vinden; dat hindert ook weer full swing aan de slag te gaan.