Ledenbrief nummer

Lbr. 21/005

Hierbij ontvangt u opnieuw een overzicht van de actuele ontwikkelingen rond corona. Wij gaan in op de bevoegdheid van boa’s voor handhaving van de avondklok, de voorbereiding van de Tweede Kamerverkiezingen, de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), de Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (Tonk) en het vervoer van ouderen naar priklocaties.