Ledenbrief nummer

Lbr. 21/043

Hierbij ontvangt u opnieuw een overzicht van de actuele ontwikkelingen rond corona. Wij gaan in op de quarantaineplicht, de Tijdelijke wet testbewijzen, het Dashboard Sociale Impact Corona, de gemeentelijke vergunningverlening voor evenementen, de verlenging van steunmaatregelen en de VNG Dialogen over corona.