Handreiking
Handreiking Tozo (pdf) / word-versie Deze instructiehandreiking biedt inzicht in hoe gemeenten de regeling kunnen uitvoeren. Het is een groeidocument en zal regelmatig worden aangevuld met nieuwe informatie. De handreiking - in opdracht van het ministerie van SZW door Stimulanz opgesteld - sluit naadloos aan op het modelaanvraagformulier. De handreiking...
12 juni 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/032
Hierbij ontvangt u de VNG-ledennieuwsbrief coronacrisis nummer 12 met onder andere aandacht voor het proces rond de ledenraadpleging in verband met de uitgestelde ALV, de Spoedwet COVID-19, een update van onze coronawebsite en de wekelijkse VNG Dialoog.
5 juni 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/029
Hierbij ontvangt u de VNG-ledennieuwsbrief Coronacrisis nummer 11 met onder andere aandacht voor het proces rond de Spoedwet COVID19, compensatie van kosten GGD-en, vergoeding van meerkosten voor Wmo-jeugd en het actuele aanbod VNG producten en diensten aan de leden.
28 mei 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/025
Hierbij ontvangt u de VNG-ledennieuwsbrief Coronacrisis nummer 10 met onder andere aandacht voor de VNG-reactie op de Kamerbrief van de minister van BZK en de staatssecretaris van Financiën over de financiële impact van Corona-maatregelen op de medeoverheden, extra middelen voor onderwijs, de extra verlenging van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers...
15 mei 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/021
Hierbij ontvangt u de VNG-ledennieuwsbrief Coronacrisis nummer 8 met onder andere aandacht voor de openstelling tijdens Hemelvaart en instrumenten voor de openbare ruimte.
24 april 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/017
Hierbij treft u de zesde ledenbrief met nieuwe ontwikkelingen rondom de coronacrisis. In deze ledenbrief aandacht voor het overleg met het kabinet over de financiële compensatie van de kosten en inkomstenderving van gemeenten, actuele punten over de heropening van scholen en kinderdagverblijven en manieren om kennis en informatie met elkaar...