24 november 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/084
In deze ledenbrief informeren wij u over de volgende actuele ontwikkelingen rond de coronacrisis: het overzicht van coronacompensatie per gemeente, de problematiek bij combinatie NOW en huurkortingen, heroriëntatie van ondernemers binnen de Tozo-regeling, venstertijden voor bevoorrading supermarkten en openstelling zelfbedieningsgroothandels en lancering van de webpagina met informatie over de Tijdelijke...
Handreiking
Bij de voorbereidingen van het derde steun- en herstelpakket gaven zowel gemeenten als zelfstandigenorganisaties aan dat er voor zelfstandigen dringend meer hulp bij heroriëntatie nodig is. Een deel van de zelfstandigen ontwikkelt, al dan niet met behulp van het eigen netwerk, nieuwe activiteiten of slaat zelfs een geheel andere koers...
30 oktober 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/079
In deze Corona ledennieuwsbrief onder andere aandacht voor de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19, het organiseren van coronaproof verkiezingen en de financiële gevolgen van de coronacrisis.
2 oktober 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/072
Het kabinet heeft de coronamaatregelen aangescherpt met het doel een nieuwe lockdown te voorkomen. In deze ledenbrief schetsen wij de gevolgen van deze aanscherping voor gemeenten. Daarbij besteden wij aandacht aan de ventilatie van scholen, de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO), kinderopvang, cultuur, sport, buurt- en dorpshuizen en jeugdorganisaties.
12 juni 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/032
Hierbij ontvangt u de VNG-ledennieuwsbrief coronacrisis nummer 12 met onder andere aandacht voor het proces rond de ledenraadpleging in verband met de uitgestelde ALV, de Spoedwet COVID-19, een update van onze coronawebsite en de wekelijkse VNG Dialoog.
5 juni 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/029
Hierbij ontvangt u de VNG-ledennieuwsbrief Coronacrisis nummer 11 met onder andere aandacht voor het proces rond de Spoedwet COVID19, compensatie van kosten GGD-en, vergoeding van meerkosten voor Wmo-jeugd en het actuele aanbod VNG producten en diensten aan de leden.