28 mei 2021
Ledenbrief
Lbr. 21/043
Hierbij ontvangt u opnieuw een overzicht van de actuele ontwikkelingen rond corona. Wij gaan in op de quarantaineplicht, de Tijdelijke wet testbewijzen, het Dashboard Sociale Impact Corona, de gemeentelijke vergunningverlening voor evenementen, de verlenging van steunmaatregelen en de VNG Dialogen over corona.
25 februari 2021
Ledenbrief
Lbr. 21/015
Hierbij ontvangt u opnieuw een overzicht van de actuele ontwikkelingen rond corona. Wij gaan in op de actualiteit rond de avondklok, het Nationaal Programma Onderwijs, de subsidiemogelijkheid voor corona-activiteiten voor jongeren, ondersteuning bij uitvoering coronacompensatie cultuursector, het openhouden van buurt- en dorpshuizen voor kwetsbare personen en de Regeling Tijdelijke Ondersteuning...
25 januari 2021
Brief aan parlement
Geachte Kamerleden, U heeft 28 januari uw debat over uitbreiding van het steunpakket voor bedrijven. Graag willen we u de inzet van gemeenten meegeven op het derde steunpakket.
26 januari 2021
Ledenbrief
Lbr. 21/005
Hierbij ontvangt u opnieuw een overzicht van de actuele ontwikkelingen rond corona. Wij gaan in op de bevoegdheid van boa’s voor handhaving van de avondklok, de voorbereiding van de Tweede Kamerverkiezingen, de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), de Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (Tonk) en het vervoer van ouderen naar priklocaties.
22 januari 2021
Ledenbrief
Lbr. 21/003
Hierbij ontvangt u opnieuw een overzicht van de actuele ontwikkelingen rond corona. Wij gaan in op de instelling van een avondklok en andere aanscherpingen van de lockdown, de mogelijkheid tot aanvragen van budget voor crisisbanen, de grotere behoefte aan noodopvang voor kinderen, de vaccinatiestrategie, veel gestelde vragen aan de Helpdesk...
24 november 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/084
In deze ledenbrief informeren wij u over de volgende actuele ontwikkelingen rond de coronacrisis: het overzicht van coronacompensatie per gemeente, de problematiek bij combinatie NOW en huurkortingen, heroriëntatie van ondernemers binnen de Tozo-regeling, venstertijden voor bevoorrading supermarkten en openstelling zelfbedieningsgroothandels en lancering van de webpagina met informatie over de Tijdelijke...