Nieuws
27 september 2021
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, A.s. woensdag 29 september debatteert u over het Corona Steunpakket. Vanuit de VNG roepen we u op het steunpakket na 1 oktober niet abrupt te stoppen maar om zorg te dragen voor een soepele overgang en daarbij niet alleen oog te hebben voor de nachthoreca, maar...
kleurrijk terras in coronatijd
28 mei 2021
Ledenbrief
Lbr. 21/043
Hierbij ontvangt u opnieuw een overzicht van de actuele ontwikkelingen rond corona. Wij gaan in op de quarantaineplicht, de Tijdelijke wet testbewijzen, het Dashboard Sociale Impact Corona, de gemeentelijke vergunningverlening voor evenementen, de verlenging van steunmaatregelen en de VNG Dialogen over corona.
Jongere in Amsterdam
26 januari 2021
Ledenbrief
Lbr. 21/005
Hierbij ontvangt u opnieuw een overzicht van de actuele ontwikkelingen rond corona. Wij gaan in op de bevoegdheid van boa’s voor handhaving van de avondklok, de voorbereiding van de Tweede Kamerverkiezingen, de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), de Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (Tonk) en het vervoer van ouderen naar priklocaties.
Jongere in Amsterdam
22 januari 2021
Ledenbrief
Lbr. 21/003
Hierbij ontvangt u opnieuw een overzicht van de actuele ontwikkelingen rond corona. Wij gaan in op de instelling van een avondklok en andere aanscherpingen van de lockdown, de mogelijkheid tot aanvragen van budget voor crisisbanen, de grotere behoefte aan noodopvang voor kinderen, de vaccinatiestrategie, veel gestelde vragen aan de Helpdesk...
Close-up van het vullen van een vaccinatiespuit